Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szkolenia ONLINE ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, archiwizacja, BTI, ZK, OC

Reklama
Cała Polska
1 stycznia 2021, 00:00
1 stycznia 2021, 00:00 - 31 grudnia 2021, 23:59
Płatne

Polecamy szkolenia z tematyki: ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, szacowania ryzyka, obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Oferta szkoleniowa KSOIN: www.ksoin.pl

Autor/źródło: KSOIN

Reklama

W czasie epidemii prowadzimy szkolenia zdalne, przy pomocy komunikatora np. skype , teams oraz materiałów szkoleniowych przesłanych na Państwa pocztę elektroniczną (prezentacje, akty prawne, ćwiczenia, wzory wniosków, rejestrów itp.). Program szkolenia realizujemy ten sam, co na szkoleniach stacjonarnych.

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku, tylko w dni robocze w godzinach od 8.30-15.00.

Cena za szkolenie i wynosi odpowiednio:

za szkolenie 5 dniowe 1500 zł netto,
za szkolenie 3 dniowe 1100 zł netto,
za szkolenie 2 dniowe 750 zł netto.

Oferta szkoleniowa KSOIN: www.ksoin.pl

SZKOLENIA ONLINE w ofercie KSOIN:

Ochrona danych osobowych 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/

Ochrona informacji niejawnych 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-informacji-niejawnych/

Archiwizacja dokumentacji 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/archiwizacja/

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/specjalista-ochrony-informacji-niejawnych/

Bezpieczeństwo teleinformatyczne BTI 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/bezpieczenstwo-teleinformatyczne/

Szkolenie obronne 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/obronnosc-panstwa/

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
https://www.ksoin.pl/szkolenia/zarzadzanie-kryzysowe-obrona-cywilna/

Bezpieczeństwo obiektów 
https://www.ksoin.pl/szkolenia/bezpieczenstwo-obiektow/

XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych*

14-16 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Akademia Patriotyczna z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP

w Roku Konstytucji 3 Maja ustanowionego przez Sejm*

6 maja 2021 r. Warszawa

  • Uwarunkowane ograniczeniami pandemii

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

1-5 lutego 2021 r. online

15-19 lutego 2021 r. Zakopane

8-12 marca 2021 r. online

22-26 marca 2021 r. Zakopane

12-16 kwietnia 2021 r. online

26-30 kwietnia 2021 r. Sopot

10-14 maja 2021 r. online

24-28 maja 2021 r. Rynia

14-18 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

28 czerwca – 2 lipca 2021 r. online

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

3-5 lutego 2021 r. online

17-19 lutego 2021 r. Zakopane

10-12 marca 2021 r. online

24-26 marca 2021 r. Zakopane

14-16 kwietnia 2021 r. online

28-30 kwietnia 2021 r. Sopot

12-14 maja 2021 r. online

26-28 maja 2021 r. Rynia

16-18 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

30 czerwca – 2 lipca 2021 r. online

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

17-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

23-25 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych – kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110

8-12 lutego 2021 r. online lub Zakopane

19-23 kwietnia 2021 r. online

14-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

10-12 lutego 2021 r. online lub Zakopane

21-23 kwietnia 2021 r. online

16-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

15-17 lutego 2021 r. online lub Zakopane

26-28 kwietnia 2021 r. online lub Sopot

21-23 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Kurs archiwistów I stopnia

15-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

19-23 kwietnia 2021 r. online

14-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

17-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

21-23 kwietnia 2021 r. online

16-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO.

Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

18-20 stycznia 2021 r. online

15-17 lutego 2021 r. online lub Zakopane

22-24 marca 2021 r. online

19-21 kwietnia 2021 r. online

26-28 kwietnia 2021 r. Sopot

17-19 maja 2021 r. online

21-23 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych – wymagania RODO

20-22 stycznia 2021 r. online

17-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

24-26 marca 2021 r. online

21-23 kwietnia 2021 r. online

28-30 kwietnia 2021 r. Sopot

19-21 maja 2021 r. online

23-25 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

28-30 kwietnia 2021 r. online lub Sopot

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

22-24 marca 2021 r. online

14-16 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

8-10 marca 2021 r. online

16-18 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

22-23 marca 2021 r. online

14-15 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

26-28 kwietnia 2021 r. Sopot

14-16 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie

Na zamówienie i po indywidualnych ustaleniach z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Oferta szkoleniowa KSOIN: www.ksoin.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
1 stycznia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 grudnia 2021, 23:59
Miejsce:
Internet
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.