Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
za miesiąc
8 lipca 2020, 00:00
Płatne

Cel szkolenia: prezentacja aspektów prawa autorskiego, w kontekście specyfiki działalności wydawniczej, w tym umowy wydawniczej, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz zmian ustawowych, m. in. w aspekcie podatkowym (koszty uzyskania przychodów twórców).

Reklama

Adresaci szkolenia: wydawnictwa książkowe i prasowe, także w zakresie wydań elektronicznych, koncentrujące się na działalności wydawniczej oraz inne podmioty i instytucje, które prowadzą działalność wydawniczą, książkową lub prasową, w tym instytucje naukowe, np. uczelnie, instytucje kultury, np. muzea.

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Program:

 1. Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • utwór a jego egzemplarze (nośniki) – rodzaje utworów,
  • prawo autorskie a Prawo prasowe,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory, korzystanie z wizerunku, tajemnica korespondencji i tajemnica źródeł informacji),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji)
  • publikacja a rozpowszechnienie utworu,
  • rozpowszechnianie utworu przez Internet,
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania - tłumaczenia),
  • uprawnienia wydawców w zakresie szczególnych opłat i wynagrodzeń (reprografia, czyste nośniki, wypożyczenia biblioteczne),
  • pokrewne prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
 3. Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek utworów:
   • dozwolony przedruk,
   • dozwolony cytat,
   • inny przypadki dozwolonego użytku, istotne dla wydawców,
  • wygasanie praw majątkowych.
 4. Aspekty podmiotowe ochrony:
  • domniemanie dotyczące wydawcy,
  • aspekt współautorstwa,
  • nabywanie praw od pracowników,
  • dziedziczenie praw majątkowych – spadkobiercy twórcy,
  • specyfika dotycząca utworów zbiorowych.
 5. Postanowienia umowne – umowy wydawnicze:
  • zamówienie utworu czy wydanie utworu „gotowego”,
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do utworu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych,
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 6. Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów wydawniczych:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy,
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą zawarcia umowy (zakres zastosowania formy pisemnej).
 7. Odpowiedzialność na naruszenie praw do utworu:
  • wady prawne utworu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń,
  • odpowiedzialność z tytułu plagiatu.
 8. Zakres zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,

 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,

 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagane:

komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany FireFox), mikrofon i/lub słuchawki.

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formatach .pdf

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
8 lipca 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
8 lipca 2020, 23:59
Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.