Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Online: Naruszenia praw autorskich. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna

Reklama
Cała Polska
za 2 miesiące
30 lipca 2020, 00:00
Płatne

Celem jest zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich w ujęciu cywilistycznym i prawnokarnym. Program obejmuje omówienie reguł ochrony obowiązujących na gruncie przepisów prawa z jednoczesnymi praktycznymi odniesieniami.

Reklama

Ideą szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich w ujęciu cywilistycznym i prawnokarnym. Program prezentacji obejmuje omówienie reguł ochrony obowiązujących na gruncie przepisów prawa z jednoczesnymi praktycznymi odniesieniami. Intencją szkolenia jest, aby każdy jego uczestnik uzyskał pakiet istotnych informacji i użytecznych wskazówek w zakresie identyfikacji przypadków naruszeń praw autorskich, wynikających z nich roszczeń cywilnych i sankcji karnych oraz instrumentów procesowych, których znajomość jest niezbędna w tego typu sprawach.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które w zakresie prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej korzystają z cudzych utworów lub udostępniają je do eksploatacji innym podmiotom. W grupie docelowej uczestników szkolenia mieszczą się między innymi: przedstawiciele wydawnictw, instytucji oświatowych, uczelni, instytucji kultury, bibliotek, muzeów, jednostek/instytutów naukowych, badawczych, szerokiego spektrum instytucji publicznych, serwisów internetowych, agencji reklamowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i reklamy.

Szkolenie poprowadzi:
adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy

Program:

 1. Wprowadzenie. Prawa autorskie jako przedmiot ochrony prawnej – uwagi ogólne.
  • Autorskie prawa osobiste:
   • autorskie prawa osobiste na gruncie przepisów cywilnoprawnych - rodzaje praw osobistych i ich ogólna charakterystyka,
   • autorskie prawa osobiste jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
  • Autorskie prawa majątkowe:
   • autorskie prawa majątkowe na gruncie przepisów cywilnoprawnych:
    1. rodzaje autorskich praw majątkowych i ich ogólna charakterystyka z punktu widzenia problematyki naruszeń praw,
    2. charakter prawa do wynagrodzenia autorskiego, wynagrodzenie wynikające z umowy autorskiej a wynagrodzenie należne z tytułu korzystania z utworu na podstawie licencji ustawowej.
   • autorskie prawa majątkowe jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
 2. Czyny naruszające prawa autorskie.
  • Czyny stanowiące delikt cywilny:
   • czyny naruszające autorskie prawa osobiste, w tym plagiat, pominięcie oznaczenia utworu danymi twórcy, niedozwolone zmiany/przeróbki utworu, nierzetelne korzystanie z utworu, nieautoryzowane pierwsze upublicznienie utworu,
   • działania naruszające autorskie prawa majątkowe, w tym korzystanie z utworu bez zezwolenia uprawnionego a nienależyte wykonanie umowy autorskiej, eksploatacja utworu a zapoznawanie się z utworem, formy bezprawnego korzystania z utworów, w tym publiczne udostępnienie w Internecie.
  • Czyny stanowiące przestępstwo:
   • ogólne zasady kwalifikacji czynów zabronionych pod groźbą kary,
   • przestępstwa naruszające autorskie prawa osobiste,
   • przestępstwa naruszające autorskie prawa majątkowe.
 3. Strona podmiotowa czynów naruszających prawa autorskie:
  • Sprawca deliktu cywilnego, nakłaniający, pomocnik, poszkodowany.
  • Sprawca przestępstwa, współsprawca, sprawca kierowniczy i polecający, podżegacz, pomocnik, pokrzywdzony.
  • Znaczenie winy dla dochodzenia odpowiedzialności prawnej w związku z naruszeniem praw autorskich.
  • Podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.
 4. Konsekwencje prawne naruszeń praw autorskich:
  • Roszczenia cywilne z tytułu naruszenia praw autorskich - roszczenia niemajątkowe i majątkowe, w tym odszkodowawcze.
  • Sankcje karne związane z przestępstwami naruszającymi prawa autorskie, w tym kary i środki karne o charakterze majątkowym.
 5. Kwestie procesowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich:
  • Zagadnienia procesowe w postępowaniu cywilnym - właściwość sądu, ciężar dowodu, przedawnienie roszczeń.
  • Kwestie procesowe w postępowaniu karnym – tryb ścigania, postępowanie dowodowe, przedawnienie karalności.
 6. Postępowania wpadkowe związane z naruszeniem praw autorskich:
  • Postępowanie zabezpieczające – zabezpieczenie roszczeń i dowodów.
  • Postępowanie w przedmiocie roszczeń o udzielnie informacji i udostępnienie dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,

 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,

 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagane:

komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany FireFox), mikrofon i/lub słuchawki.

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formatach .pdf

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
30 lipca 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
30 lipca 2020, 23:59
Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.