Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

6. edycja Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności - koniec rekrutacji już 9 sierpnia 2020!

Reklama
Warszawa, Polska
17 października 2020, 10:30
17 października 2020, 10:30 - 7 marca 2021, 14:30
Płatne

Szkoła Przywództwa to program adresowany do liderów przyszłości, do ludzi, którzy chcą tworzyć sprawne państwo, kreować polską i europejską politykę, rozwijać innowacyjne przedsiębiorstwa i prężne organizacje społeczne. Program obejmuje 9 weekendowych zjazdów w Warszawie od X 2020 do III 2021. W czasie Szkoły Przywództwa odbywają się zajęcia z najlepszymi ekspertami, cykle warsztatów, networking oraz spotkania wieczorne z zaproszonymi gośćmi.

Reklama

Szkoła Przywództwa to program adresowany do młodych liderów, osób w wieku od 25 do 38 lat, którzy oprócz pracy zawodowej i wykonywania codziennych obowiązków, robią coś jeszcze – działają w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, angażują się w życiu publicznym na szczeblu centralnym, pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności, rozwijają karierę naukową czy swoje pasje.

Do udziału w programie zapraszamy aktywnie działających studentów, przedsiębiorców, pracowników korporacji i małych firm, kadrę zarządzającą i managerów, właściciel firm i startupów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekspertów, trenerów i nauczycieli i reprezentantów różnorodnych branż, takich jak: przemysł, handel, marketing, kultura czy media.

Szkoła Przywództwa to program, w którym uczestnicy reprezentują różne branże, poglądy czy wartości, ale chcą pracować na rzecz silnej i demokratycznej Polski.

6. edycji Szkoły Przywództwa weźmie udział w sumie 100 osób wybranych w czasie dwuetapowej rekrutacji. 

Co czeka uczestników 6. edycji Szkoły Przywództwa?

  • 9 weekendowych stacjonarnych zjazdów w Warszawie w nowoczesnej sali konferencyjnej głównej siedziby Banku PKO BP - partnera programu,
  • zajęcia z najwyższej klasy ekspertami z wielu branż, prezesami i właścicielami największych firm i instytucji, wybitnymi ekspertami i trenerami, czołowi politykami, ministrami,
  • zajęcia w pięciu ścieżkach tematycznych: przywództwo, gospodarka, Polska i Świat, polityka i komunikacja,
  • nieformalne spotkania wieczorne z najlepszymi dziennikarzami, pisarzami, ekspertami różnych dziedzin ,
  • cykl specjalistycznych warsztatów w małych grupach przeprowadzonych przez czołowych menedżerów firmy Roche,
  • zajęcia networkingowe.

Rekrutacja do 6. edycji zakończy się 9 sierpnia o godzinie 23:59. Przeczytaj zasady uczestnictwa i aplikuj do programu.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
  • przesłanie rekomendacji od Absolwenta Szkoły Przywództwa lub listy rekomendacyjnego od pracodawcy, przedstawiciela organizacji pozarządowej lub instytucji, dla której pracuje, opiekuna naukowego,(można dołączyć więcej niż jedną rekomendację),
  • ukończone studia wyższe,
  • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 (umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienie).]

I etap rekrutacji
Kandydaci uzupełniają formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie internetowej www.szkolaprzywodztwa.pl 
Do II etapu przechodzą osoby wyselekcjonowane na podstawie przesłanego formularza.

II etap rekrutacji
Kandydaci, którzy przejdą do 2. etapu będą poproszeni o przesłanie filmu z autoprezentacją (max. 3-5 min) lub stworzenie autoprezentacji w formacie PowerPoint / PDF (max. 10 slajdów).
Po ocenie przesłanych prac Komisja Rekrutacyjna (złożona z przedstawicieli zarządu Instytut Wolności, pracowników i Absolwentów SPIW) wybierze najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w 6. edycji Szkoły Przywództwa.

Zasady uczestnictwa
podpisanie umowy,
wpłata 800 zł netto + 23%Vat tj. 984 zł tytułem opłaty rekrutacyjnej dla Instytutu Wolności (będzie ona pobierana po zakończeniu rekrutacji od zakwalifikowanych do programu uczestników),
warunkiem ukończenia Szkoły Przywództwa jest obecność na 80% zajęć oraz złożenie pracy zaliczeniowej w terminie,
osoby, które zaliczą kurs otrzymają dyplomy ukończenia oraz prawo wstąpienia do Klubu Absolwenta.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Strona Internetowa Szkoły Przywództwa

Facebook

Twitter

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
31 lipca 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
17 października 2020, 10:30
Zakończenie wydarzenia:
7 marca 2021, 14:30
Miejsce:
Warszawa, Polska
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.