Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania
Poznań, Polska
Dziś, 09:30
11 lipca 2020, 09:30 - 12 lipca 2020, 16:30
Płatne

DIALOG MOTYWUJĄCY to metoda skutecznego motywowania dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów oraz coachów. W ramach szkolenia oferujemy poznanie podstaw teoretycznych oraz opanowanie praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego /DM/. Stanowi on nowoczesne, szybkie i skuteczne narzędzie rozpoznawania, wzbudzania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmian.

Reklama

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkolenia z DIALOGU MOTYWUJĄCEGO. 

DIALOG MOTYWUJĄCY to metoda skutecznego motywowania dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów oraz coachów.

Proponujemy Państwu poznanie metody pracy nad wewnętrzną motywacją. Jest to podstawowy czynnik warunkujący poziom zdolności ludzi do dokonywania pożądanych zmian. Umiejętność konstruktywnego, skutecznego i nieinwazyjnego /nie rodzącego oporu/ oddziaływania w oświacie jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy z uczniami słabo zmotywowanymi, borykającymi się często z wieloma problemami.

W ramach szkolenia oferujemy poznanie podstaw teoretycznych oraz opanowanie praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego /DM/. Stanowi on nowoczesne, szybkie 
i skuteczne narzędzie rozpoznawania, wzbudzania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmian. 

Unikalność Dialogu Motywującego /DM/ polega przede wszystkim na jego udowodnionej naukowo skuteczności i działaniu w krótkim czasie. Metoda ta sprawdza się również w procesie terapii w połączeniu z innymi podejściami, np. z terapią poznawczo-behawioralną. Techniki Dialogu Motywującego mogą być z powodzeniem stosowane także przez osoby bez wykształcenia psychologicznego, pod warunkiem, iż zdobędą one niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności konieczne do ich prawidłowego stosowania. 

Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji, coachingu, terapii. Jest pomocnym narzędziem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi, bez pracy, chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w konflikcie z prawem. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych – rządowych lub obywatelskich - w wielu krajach Europy i USA. 

PROGRAM

w oparciu o najnowszą publikację Rollnick i Miller (2014) Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT

Cele:

1. Podniesienie kompetencji, profesjonalizmu i skuteczności pedagogów, nauczycieli i wychowawców, coachów, psychoterapeutów.

2. Wzrost efektywności pracy z osobami słabo zmotywowanymi, w tym:

  • umiejętności oceny poziomu motywacji klienta lub ucznia do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
  • umiejętności komunikacji, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi go do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, społecznych;
  • udoskonalenie jakości pomocy udzielanej klientom, uczniom poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
  • reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientami, uczniami w sposób nieeskalujący konfliktów;
  • radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;

I ETAP 

WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.
/16 godzin lekcyjnych/

Uczestnicy będą znali:

• filozofię dialogu motywującego
• badania naukowe dotyczące zmiany zachowania, skuteczności dm
• zastosowanie dialogu motywującego

Uczestnicy będą potrafili: 

• unikać pułapek motywujących
• prowadzić rozmowę zgodnie z filozofią DM
• posługiwać się umiejętnościami komunikacyjnymi OARS
• udzielać rad i edukować zgodnie ze stylem DM 
• angażować „trudnego” klienta, ucznia w rozmowę
• ocenić poziom gotowości do zmiany i zastosować odpowiednią interwencję motywują adekwatną do określonej fazy procesu zmiany

Uczestnicy będą świadomi: 

• wpływu relacji, jaką budują z klientem, na jego motywację do zmiany
• wpływu sposobu prowadzenia rozmowy na proces zmiany klienta

Prowadząca:
Urszula Grodzka
psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy

certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9)
ponad 20 lat doświadczenia zawodowego

Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.

Specjalizuje się w problematyce:

zaburzeń zachowania
uzależnienia od środków psychoaktywnych
uzależnień od komputera
trudności szkolnych
zaburzeń odżywiania
trudności wychowawczych

Koszt szkolenia: 550 zł

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform

Dodatkowe informacje: biuro@mocpoznania.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
Dziś, 09:30
Zakończenie wydarzenia:
Jutro, 16:30
Miejsce:
Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania
Poznań, Polska
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.