Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Gostyń, Polska
28 czerwca 2020, 18:00
28 czerwca 2020, 18:00 - 31 sierpnia 2020, 23:59
Bezpłatne

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach współpracy po raz kolejny przygotowały działania skierowane do rodzin zastępczych.

Reklama

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach współpracy po raz kolejny przygotowały działania skierowane do rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze nie powstają w sposób naturalny i tym różnią się od rodzin biologicznych, w których rodzi się dziecko. Rodziny zastępcze tworzy sąd, powierzając opiekę nad dziećmi osobom mającym chęci, motywacje, predyspozycje i odwagę, by stworzyć spokojny, bezpieczny i pełen miłości dom tym dzieciom, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Jednym z wyzwań, które stają przed rodzicami zastępczymi, jest to, że duża część dzieci przebywających w pieczy zastępczej, ze względu na różne doświadczenia życiowe, potrzebuje specjalistycznego wsparcia – psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów, dietetyków, lekarzy itp. Opiekunowie zastępczy podejmują szereg działań mających usprawnić funkcjonowanie dzieci, a to często spotyka się z niechęcią i niezrozumieniem ze strony dzieci oraz złością na rodziców zastępczych.

By pomóc w takich sytuacjach rodzicom zastępczym zaplanowano w projekcie „Mocna rodzina - zdrowa rodzina” cykl zajęć sensoplastycznych, ruchowych oraz spotkania z dietetykiem. Wspólne warsztaty pod nadzorem specjalistów, prowadzone w przyjaznej atmosferze i w formie zabawy, mają nie tylko wymiar terapeutyczny, ale sprzyjają także budowaniu więzi i znajdywaniu pomysłów na wspólne spędzanie czasu.

„To, co jemy, aktywność fizyczna, kreatywne zabawy różnymi fakturami i teksturami, pobudzającymi zmysły, wprost przekładają się nie tylko na fizyczne, ale także poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci. Specjaliści, których zaprosiliśmy do udziału w projekcie nie tylko opowiedzą, ale przede wszystkim pokażą, jak można pracować z dziećmi, aby wspomagać ich rozwój w różnych obszarach” – mówi Lucyna Nowak, koordynator projektu „Mocna rodzina - zdrowa rodzina”.

Osoby chcące pomagać dzieciom i zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Gostyniu - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (pp. Lucyna Nowak i Julita Krzyżyńska, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 od poniedziałku do piątku od 700 do 1500).

Udział rodzin zastępczych i ich dzieci w działaniach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu  ze środków uzyskanych w ramach Konkursu Regrantingowego pn. „Centrum dla Rodziny 2”, otrzymanych z budżetu Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, na projekt „Mocna rodzina - zdrowa rodzina”, realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, oraz dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „DZIECKO” i pracy wolontariuszy stowarzyszenia i PCPR w Gostyniu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
28 czerwca 2020, 18:00
Zakończenie wydarzenia:
31 sierpnia 2020, 23:59
Miejsce:
Gostyń, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie "DZIECKO"
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.