Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Skarżysko Kamienna
Skarżysko-Kamienna, Polska, ul. 1 maja 49
29 czerwca 2020, 00:00
29 czerwca 2020, 00:00 - 31 sierpnia 2020, 23:59
Bezpłatne

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO szkolenia „Pracownik ds. kadr i płac„

Pracownik kadr i płac
Reklama

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO szkolenia „Pracownik ds. kadr i płac„

Czas trwania szkolenia:

100 godzin dydaktycznych (50 godzin teorii i 50 godzin praktyki)

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby w wieku 18 lat i więcej, z obszaru miasta Skarżysko-Kamienna, w szczególności w wieku 50 lat i więcej, pracujące lub niepracujące, uczące się oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą w miejscowości Skarżysko-Kamienna, w godzinach popołudniowych.

Realizacja szkolenia: lipiec– sierpień 2020r.

Zapewniamy:

  • każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem zewnętrznym,

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN,

  • materiały szkoleniowe,

  • doświadczonych wykładowców

  • stały kontakt z kadrą realizującą projekt

  • serwis kawowy

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.kswp.org.pl oraz pod numerem telefonu 41 251 24 32, e-mail: m_bernat@kswp.org.pl

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nowe możliwości” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych (konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze), na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Pracowni kadr i płac

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
29 czerwca 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 sierpnia 2020, 23:59
Miejsce:
Skarżysko Kamienna
Skarżysko-Kamienna, Polska
ul. 1 maja 49
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.