Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Kraków i Lublin
Kraków, Polska
5 września 2020, 09:00
5 września 2020, 09:00 - 20 września 2020, 17:00
Płatne

Odpowiadając na liczne zapytania o możliwość odbycia części szkolenia bazowego z mediacji dotyczącą samego zarządzania konfliktem i psychologicznych mechanizmów rozwiązywania sporów oferujemy nową formułę szkolenia - dwu modułowe.

Plakat szkolenia

Autor/źródło: https://mediatorzy-polscy.eu/

Reklama

Szkolenie 2 – modułowe: Zarządzanie konfliktem & mediacje. W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Moduł 1 będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu. W programie moduły 1 znajdują się również

Moduł 1

 1. Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
 2. Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.
 3. Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.
 4. Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.
 5. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 6. Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
 7. Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
 8. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2

 1. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 2. Monolog mediatora - zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.
 3. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
 4. Etapy mediacji.
 5. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
 6. Wskazania i przeciwskazania do mediacji.
 7. Prawne aspekty prowadzenia mediacji.
 8. Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
 9. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.

Inwestycja:

Moduł 1: 690zł

Moduł 2: 690zł

Każdy moduł składa się z:

20 godzin zajęć stacjonarnie (W tym 70% praktyki)

10 godzin zajęć w formie e-learningu z mentoringiem

Przy udziale w 2-óch modułach BONUS o wartości 390zł:

Warsztaty: Most Dialogu – Trening empatii i porozumienia wyrażony językiem metafory i sztuki (5 godzin)

Terminy:

Kraków: 05-06.09 i 12-13.09.2020 r.

Lublin: 12-13.09 i 19-20.09.2020 r.

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: mediatorzypolscy@gmail.com

Więcej informacji prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: 791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny na dole strony)

Catering i materiały biurowe:

Zapewniamy przerwę kawową (kawa, herbata, ciastka, owoce) oraz materiały biurowe. Uczestnicy otrzymują również skrypt szkoleniowy.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
5 września 2020, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
20 września 2020, 17:00
Miejsce:
Kraków i Lublin
Kraków, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.