Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konsultacje „Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030”

Reklama
Cała Polska
31 lipca 2020, 00:00
31 lipca 2020, 00:00 - 14 sierpnia 2020, 23:59
Bezpłatne

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński prowadzi konsultacje projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030”.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Autor/źródło: Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Reklama

Konsultacje programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030”

Międzynarodowe Domy Spotkań są niepublicznymi placówkami prowadzącymi działalność wychowawczą oraz edukacyjno-kulturalną skierowaną do młodzieży w wieku od 13 do 26 roku życia. Głównym obszarem działania jest wspieranie wymiany międzynarodowej w Unii Europejskiej i poza nią, poszerzanie horyzontów uczestników, wymiana doświadczeń, budowanie zrozumienia, poszanowanie tradycji oraz inspiracja do działań na rzecz ich rozwoju osobistego i społecznego. Działalność realizowana jest poprzez prowadzenie spotkań w formule międzynarodowej przez przygotowaną do realizacji programu kadrę pedagogiczną. Domy spotkań dysponują budynkiem z bazą noclegową, gastronomiczną i pomieszczeniami edukacyjnymi.

Spotkania organizowane przez Międzynarodowe Domy Spotkań ukierunkowane są na wspieranie dobrowolnego zaangażowania i wolontariatu, rozwój kompetencji kluczowych, mobilność edukacyjną, solidarność, zrozumienie międzykulturowe, edukację lingwistyczną, ekologię, ekumenizm, kulturę, tradycję, politykę młodzieżową, zagadnienia związane z życiem społecznym oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Idea powstania Międzynarodowych Domów Spotkań sięga drugiej połowy lat 90-tych XX wieku. W procesie zapewniania zaplecza infrastrukturalnego i osobowego bardzo duży wkład finansowy zapewnili partnerzy z Niemiec. Do dzisiaj funkcjonuje 10 domów spotkań, jednak tylko kilka zachowało oryginalny profil działalności. Dlatego też niezbędne są środki na odbudowę infrastruktury, zapewnienie profesjonalnej obsługi i kadry instruktorskiej koordynującej działania społeczne, kulturalne i edukacyjne. Ważne dla dalszego rozwoju Domów Spotkań jest poszerzenie oferty programowej domów, która wykracza swoim charakterem poza powszechnie obecnie dostępne możliwości wymiany międzynarodowej oraz zapewnienie wsparcia lokalnych władz.

Strategicznym celem rządowego programu pn. „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030” jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez rozwój międzynarodowej wymiany młodzieży w formule międzynarodowych domów spotkań.

Konsultacje programu trwają 14 dni i zakończą się 14 sierpnia 2020 r. Uwagi należy przesyłać na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (w tym również w wersji edytowalnej).

Materiały

Projekt jest dostępny w zakładce Konsultacje publiczne - Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
31 lipca 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
W piątek, 23:59
Organizator:
Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.