Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Bezpłatny cykl szkoleniowy - Skuteczne zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej (małopolska)

Reklama
Kraków, Polska
13 października 2020, 09:30
13 października 2020, 09:30 - 22 października 2020, 14:00
Bezpłatne

Fundacja GAP zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu MOWES pt.: „Skuteczne zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej” Biorąc udział w cyklu dowiesz się m.in.: jak prowadzić finanse organizacji pozarządowej, jak pozyskiwać środki na działalność organizacji oraz jak prowadzić skuteczne działania promocyjne.

Reklama

Fundacja GAP zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu MOWES pt.: „Skuteczne zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej”

Biorąc udział w cyklu dowiesz się m.in.: jak prowadzić finanse organizacji pozarządowej, jak pozyskiwać środki na działalność organizacji oraz jak prowadzić skuteczne działania promocyjne oraz poznasz najważniejsze aspekty prawne prowadzenia organizacji.

Szkolenia adresowane są do organizacji pozarządowych z Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Cykl obejmie cztery spotkania:

13.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 – Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES). Prowadzący szkolenie: Robert Kawałko;

15.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 – Aspekty prawne prowadzenia PES. Statuty Stowarzyszeń i Fundacji – co warto wiedzieć? Prowadzący szkolenie – Tomasz Kucharski

20.10.2020 r. w godz. 9.30 – 14.00 – Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Prowadząca: Olga Kuśnieruk

22.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 – Finanse i rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej. Prowadzący: Wojciech Barlik.

Szczegółowe zagadnienia poszczególnych szkoleń umieszczono w dalszej części ogłoszenia. Szkolenia będą realizowane w formie on-line. Link do szkolenia zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom.

Zapis na cykl szkoleniowy oznacza deklarację udziału we wszystkich 4 spotkaniach w ramach cyklu stałej liczby osób, ale osoby delegowane przez podmiot mogą się zmieniać.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 października 2020 r.!

Zapisy

Na szkolenie obowiązują zapisy. Będziemy je przyjmować do 6 października 2020 r. Aby zapisać się na szkolenie należy wykonać wszystkie trzy opisane poniżej kroki:

a) dla organizacji objętych wsparciem MOWES (korzystających już z doradztwa lub szkoleń) uproszczony formularz dostępny jest tutaj: Formularz 1A - uproszczony

b) dla organizacji, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES pełny formularz dostępny jest tutaj: Formularz 1B - rozszerzony

  1. Przesłać skan uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres mowes@fundacjagap.pl w terminie do 6 października 2020 r.

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Spełnienie wszystkich powyższych formalności jest warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym. Po zakończeniu rekrutacji (6.10). przekażemy zgłoszonym organizacjom informację na temat zakwalifikowania się do udziału w cyklu szkoleniowym lub nie. W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w cyklu decydować będzie kompletność dokumentacji oraz ocena motywacji i wpływu szkoleń na rozwój organizacji (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osób. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest tutaj: Regulamin:

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (mowes@fundacjagap.pl), telefoniczny: 12 423 76 05 w. 22). W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji.

Zakres tematyczny szkoleń:

13.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES) – Robert Kawałko

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy fundraisingu i najważniejsze narzędzia pracy każdego fundraisera. Poruszana na szkoleniu tematyka obejmie takie zagadnienia jak: fundraising – sztuka budowania relacji, rola fundraisera w organizacji, 4 filary fundraisingu, elementy kampanii fundraisingowej, jak prosić o pieniądze?, elementy udanej kampanii, elementy oferty sponsorskiej.

15.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 Aspekty prawne prowadzenia PES. Statuty Stowarzyszeń i Fundacji – co warto wiedzieć? – Tomasz Kucharski

Statut organizacji pozarządowej (NGO) to swego rodzaju konstytucja dla niej. Zapisane są w nim najważniejsze zasady, którymi kieruje się dana organizacja i których powinni przestrzegać jej członkowie i zarządzający. Wszelkie działania, prowadzone przez organizację muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać. Szkolenie ma przybliżyć kwestie związane z tą kluczową do organizacji pozarządowych regulacją wewnętrzną jaką jest statut, a także ułatwić rozumienie roli i treści statut oraz jego wagi dla prowadzonej działalności. Podczas szkolenia zostaną przedstawione aspekty praktyczne, w tym przykładowe regulacje statutów działających organizacji pozarządowych. Zostaną poruszone m.in takie zagadnienia jak: Co powinien zawierać dobrze skonstruowany statut? Kto reprezentuje organizację? Działalność gospodarcza w NGO. Jak to zrobić? Jak "bezboleśnie" zmienić statut organizacji? Kilka słów o procedurach stosowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co to jest organ nadzoru i czego się po nim możemy spodziewać?

20.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej (PES) – Olga Kuśnieruk

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo określić grupy docelowe organizacji; ustalić kanały komunikacji i sposoby ich wykorzystania (media społecznościowe, newsletter, blog). Na szkoleniu poruszony zostanie również temat spójnej komunikacji wizualnej w działaniach PES. Uczestnicy dowiedzą się również jak podejść do stworzenia strategii marketingowej oraz jak powinna wyglądać współpraca z influencerami i ambasadorami. Prowadząca opowie również o zbieraniu środków w mediach społecznościowych i innych kanałach marketingu internetowego; komunikacji z różnymi grupami docelowymi: beneficjenci, darczyńcy, dobroczyńcy, wolontariusze; płatnych działaniach reklamowych.

22.10.2020 r. w godz. 9.30-14.00 Finanse i rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej (PES) – Wojciech Barlik

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu: obowiązki rachunkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej, rachunkowość projektów, podatek VAT, obowiązki w zakresie sprawozdań finansowych i merytorycznych - sprawozdanie finansowe i CIT - terminy i sposób wypełnienia, opodatkowanie różnych form działalności podmiotów ekonomii społecznej (w tym: darowizn).

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego w Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:

Przesłać zgłoszenie dostępne pod adresem https://forms.gle/6sxKQiRp2AT9i5qc8

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
6 października 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
13 października 2020, 09:30
Zakończenie wydarzenia:
Jutro, 14:00
Miejsce:
Kraków, Polska
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.