Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

SCWO: Szkolenie "Myślenie projektowe w organizacji pozarządowej – szkoła pisania projektów społecznych"

Reklama
Warszawa, Polska
29 października 2020, 09:00
29 października 2020, 09:00 - 30 października 2020, 16:00
Bezpłatne

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców/ek Warszawy na bezpłatne dwudniowe szkolenie on-line 29 i 30 października 2020 r. w godz. 9.00-16.00, każdy przed swoim komputerem. Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia z zakresu przygotowywania projektów społecznych.

Autor/źródło: Fot. unsplash.com

Reklama

Szkolenie będzie prowadzone przez 2 dni, metodami aktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników w ćwiczenia warsztatowe, w związku z powyższym osoby uczestniczące muszą posiadać komputer z mikrofonem (mile widziana również kamera).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu pracy metodą projektu w organizacji pozarządowej w tym w szczególności wiedzy i umiejętności:

·         określania problemów społecznych

·         formułowania celów projektu

·         formułowania rezultatów projektu i wskaźników ich pomiarów

·         planowania i opisywania działań projektowych oraz tworzenia harmonogramu projektu

·         opracowywania budżetu projektu

Prowadząca: Katarzyna Leśko - trenerka, doradczyni, autorka i realizatorka projektów społecznych.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Termin: 29 i 30 października 2020, w godzinach 9.00-16.00

Miejsce: Spotykamy się poprzez aplikacje zoom. Do udziału w spotkaniu niezbędny jest jedne z poniższych sprzętów:

· komputer/laptop/smartfon/tablet z głośnikiem, mikrofonem, kamerą;

Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

Jak się zapisać? Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracyjny do dnia 23 października. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową dnia 24 października 2020. Prosimy przeglądać SPAM

Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl, 22-890-94-49

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). Wydarzenie jest skierowane do organizacji prowadzących działania na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających, oraz do osób planujących założenie takiej organizacji.

Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo. Aktualności: fb/warszawa.ngo

Skorzystaj ze Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

(22) 828 91 23

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
29 października 2020, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
30 października 2020, 16:00
Miejsce:
Warszawa, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.