Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Wojska Polskiego 14, Pasłęk, Polska, Budynek Starostwa
W zeszły piątek, 00:00
16 października 2020, 00:00 - 31 października 2020, 23:59
Bezpłatne

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej w Pasłęku

Autor/źródło: Photo by Tim Gouw on Unsplash

Reklama

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Gdzie mogę skorzystać?

w Pasłęku

przy ul. Wojska Polskiego 14

tel. 575-648-567

Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9.00 do 13.00.

środa w godzinach od 13.00 do 17.00

W jakich sprawach?

Pomoc prawna jest udzielana w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, administracyjnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467): pomoc prawna obejmie:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub, 

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub, 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.-art. 3a.9) 

Zadanie powierzone do realizacji Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej przez Zarząd Powiatu w Elblągu

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
W zeszły piątek, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 października 2020, 23:59
Miejsce:
Wojska Polskiego 14, Pasłęk, Polska
Budynek Starostwa
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.