Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
powiat bialski
Biała Podlaska, Polska
za 7 dni
28 października 2020, 09:00
Bezpłatne

Chcesz dowiedzieć się kto może powołać spółdzielnię socjalną? Jakie są cele, funkcje i zasady działania spółdzielni? Nie wiesz jak przygotować statut i dokumenty? Jeszcze dziś zgłoś się na bezpłatne szkolenie on-line Spółdzielnia socjalna osób prawnych organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Autor/źródło: Photo by Nick Morrison on Unsplash

Reklama

Kto może skorzystać ze szkolenia?
Zajęcia kierowane są do pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu bialskiego, tj. powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

Kim jest trener?
Witold Ekielski - doradca i szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem w tym ponad 10 letnim w zakresie ekonomii społecznej. Współautor bloga www.przedsiebiorstwospoleczne.pl. Prowadzi także grupę na Facebooku poświęconą przedsiębiorczości społecznej www.facebook.com/groups/PrzedsiebiorstwoSpoleczne. W latach 2013-2016 członek Rady Programowej Konwentu Klubów I Centrów Integracji Społecznej. Od 2015 roku do chwili obecnej członek Krajowego Komitetu Rozwoju ekonomii Społecznej, aktywnie uczestniczący w pracach grupy ds. strategiczno-programowych oraz grupy ds. prawnych. W 2015 roku jako ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierał prace 4 Klubów Integracji Społecznej w Województwie Lubelskim. W 2016 roku na zlecenie ROPS w Lublinie jako doradca wspierał prace 8 gmin, które przygotowywały Lokalne Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od 2016 roku doradca biznesowy Małopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Od 2018 roku specjalista ds. Rozwoju Centrum Spotu i Integracji TCFHUB- przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego klub bilardowy w Krakowie. W 2018 założył i zarządzał Stowarzyszeniem Socios Wisła Kraków, które w ciągu roku pozyskało 2000 członków i 2 miliony złotych e składek i darowizn.

Organizacja zajęć
Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowego warsztatu – 8 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbędą się w godz. od 9:00 do 15:15.

Tematyka:
Kto może powołać spółdzielnię socjalną?
Cele, funkcje i zasady spółdzielni.
Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych.
Proces rejestracji.
Powoływanie innych PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES.

Termin szkolenia:
I termin - 28 października 2020 r. (środa)
II termin – 18 listopada 2020 r. (środa)

Zgłoś się i poszerz swoją wiedzę!

W ramach szkolenia zapewniamy:
a) pakiet materiałów szkoleniowych
b) zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online
c) wsparcie doradcze

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia należy przesyłać do:
I termin - 23 października 2020 r.
II termin – 13 listopada 2020 r.

Uwaga!!!
Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu online.
Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:
tel. 0-81 307-66-26, e-mail: depa.m@modrzew.org

Projekt „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr umowy 1/RPLU.1103.00-06-0005/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
23 października 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
28 października 2020, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
28 października 2020, 15:15
Miejsce:
powiat bialski
Biała Podlaska, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.