Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy na 2021 rok

Reklama
Olsztyn, Polska
16 października 2020, 00:00
16 października 2020, 00:00 - 3 listopada 2020, 23:59
Bezpłatne

Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Autor/źródło: http://www.sxc.hu

Reklama

Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu, lub bezpośrednio w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 3 listopada 2020 r.

Roczny program współpracy Olsztyna z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są narzędzia współpracy pomiędzy Miastem a NGO.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.

Wysokość środków na realizację Programu w przedłożonym projekcie przedstawia wartość PLANOWANĄ, która została wyliczona na podstawie przedstawionych w miesiącu wrześniu 2020 przez jednostki miejskie zadań oraz środków finansowych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok 2021.

Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta).

Środki finansowe  na zadania zlecone mogą ulec zmianie na etapie przygotowania Budżetu Miasta Olsztyna na 2021. Ostateczne kwoty ustali uchwała w sprawie budżetu Miasta na rok 2021.

Dokumenty:

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
16 października 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
We wtorek, 23:59
Miejsce:
Olsztyn, Polska
Organizator:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Olsztyna
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.