Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Reklama
Cała Polska
W środę, 10:00 - 14:00
9 grudnia 2020
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej. Standardy WCAG 2.1. Warsztaty dla redaktorów" Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej. Standardy WCAG 2.1. Warsztaty dla redaktorów

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 09 grudnia 2020

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 275 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Cele i korzyści

 • Poznanie założeń Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w perspektywie technicznego dostosowania strony BIP oraz strony internetowej urzędu do wymagań WCAG 2.1.
 • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w dostępności cyfrowej; wymiana doświadczeń.
 • Praca z doświadczonym trenerem.
 • Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.

Program

 1. Wprowadzenie do warsztatów: Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia.
 2. Dostosowanie sposobu funkcjonowania urzędu do zapisów Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  1. Pojęcia.
  2. Wyłączenia stosowania ustawy.
  3. Ocena dostępności.
  4. Minimalne wymagania.
  5. Dostęp alternatywny.
  6. Deklaracja dostępności.
  7. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.
  8. Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej.
  9. Kary za brak dostępności.
 3. Praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1:
  1. Zasady nr 1 – Postrzegalność:
   1. odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki, czcionki szeryfowe oraz bezszeryfowe,
   2. wyróżnienie treści,
   3. bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie),
   4. poprawny współczynnik kontrastu między tłem a tekstem oraz poprawny współczynnik kontrastu elementów graficznych (tabele, wykresy, ikony),
   5. daltonizm a tekstura wykresów (prawidłowy współczynnik kontrastu elementów grafów, wykresów, diagramów),
   6. podstawy przygotowania elementów multimedialnych, dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej,
   7. transkrypcja, napisy, audiodeskrypcja,
   8. tworzenie alternatywy do treści multimedialnej (audio/wideo).
  2. Zasada nr 2 – Funkcjonalność:
   1. Poprawna i intuicyjna nawigacja:
    1. wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu,
    2. nagłówki (logiczna nawigacja, poprawna hierarchia nagłówków),
    3. listy numerowane i listy punktowane,
    4. hiperłącza/linki,
    5. współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu.
  3. Zasada nr 3 – Zrozumiałość:
   1. Zrozumiałość treści tekstowej:
    1. deklaracja języka (język części),
    2. formularze (poprawny mechanizm informacji o błędach),
    3. narzędzia Logios i Jasnopis;
    4. przykłady praktyczne tekstu uproszczonego i prostego,
    5. skrótowce, akronimy, dane liczbowe (daty/numery telefonów).
   2. Zrozumiałość i czytelność treści w dokumentach cyfrowych:
    1. prawidłowe stosowanie stylów,
    2. akapity,
    3. elementy pływające,
    4. okno nawigacji i okno zaznaczenia,
    5. zakładki,
    6. listy numerowane i punktowane,
    7. zrozumiałe linki (etykiety ekranowe),
    8. sprawdzenie dostępności cyfrowej dokumentu,
    9. poprawny zapis dokumentów oraz inwertowanie do pliku PDF,
    10. narzędzia do walidacji dokumentów w formacie PDF.
 4. Praktyczne narzędzia:
  1. Generator deklaracji dostępności.
  2. Templatki stron dostępnych cyfrowo.
  3. Narzędzia do audytu dostępności stron internetowych.
  4. Narzędzia do audytu dokumentów w formatach doc. oraz PDF.
  5. Narzędzia do audytu kontrastu.
  6. Narzędzia do audytu treści łatwych do czytania.

Adresaci

kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej; redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych; osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.

Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 9000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wrażeń klientów. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Katarzyna Siwierska

Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena:
275 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 4 grudnia 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
4 grudnia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
W środę, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W środę, 14:00
Miejsce:
Internet
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.