Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
za 11 dni
15 grudnia 2020, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z COVID 19 oraz innych aktów prawnych" Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2020 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z COVID 19 oraz innych aktów prawnych

Miejsce Internet

Termin 15 grudnia 2020

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 285 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

 • Prezentacja zagadnień związanych z przygotowaniem się do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok.
 • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

Program

 1. Wycena należności na dzień bilansowy wraz z ustaleniem wszelkich świadczeń ubocznych – ustalenie sald oraz ich korekta.
 2. Wycena należności na dzień bilansowy nie objętych sprawozdaniem Rb27s – dochody na rzecz BP nie objęte RB27zz.
 3. Wycena należności, gdzie wpływ jest traktowany jako zwrot wydatków – wpływ nie objęte Rb27s.
 4. Należności objęte Rb27zz- rozliczenie i wycena – przepisy epizodyczne z Tarcz Antykryzysowych.
 5. Należności – rozliczenie ulg z tytułu COVID 19 – prezentacja skutków.
 6. Odpisy aktualizujące na koncie 290 – ujęcie odpisów ze szczególnym uwzględnieniem ulg.
 7. Zobowiązania – tytuły objęte planem finansowym oraz nieobjęte planem finansowym – rozliczenie.
 8. Zobowiązania – wycena oraz zastosowanie uchwały nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z 9 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami – prezentacja.
 9. Rozlicznie VAT na dzień bilansowy ze szczególnym uwzględnieniem MPP Rachunek VAT.
 10. Wydatki inwestycyjne i ich rozliczenie na dzień bilansowy – nieprawidłowości.
 11. Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy – rozliczenie oraz nieprawidłowości.
 12. Niskocenne środki trwałe a wyposażenie – rozliczenie oraz nieprawidłowości.
 13. Inwentaryzacja – poprawność rozwiązań oraz zastosowanie uchwały Nr 5/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 14. Polityka rachunkowości oraz zastosowanie uchwały Nr 1/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.
 15. Gospodarka materiałowa – rozliczenie oaz nieprawidłowości;
 16. Uzgadnianie sprawozdań – różnice w danych i zasady prezentacji.
 17. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja.
 18. Podsumowanie szkolenia.

Adresaci

Głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za rozlicznie roku 2020 w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach sporządzanych przez jednostkę.

Informacje o prowadzącym

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Elżbieta Roman

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

CENA:
285 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres:szkolenia@frdl.org.pl, lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 10 grudnia 2020 r.
UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Szkolenie Premium

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
10 grudnia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
15 grudnia 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
15 grudnia 2020, 14:00
Miejsce:
Internet
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.