Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Silniejsze i bezpieczniejsze” - warsztaty dla studentek z niepełnosprawnościami

Reklama
fundacja Autonomia
Kraków, Polska
W niedzielę, 10:00 - 16:30
6 grudnia 2020
Bezpłatne

Fundacja Autonomia serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, jednodniowych warsztatach „Silniejsze i bezpieczniejsze” dla studentek z niepełnosprawnościami narządów ruchu i chorobami przewlekłymi, które odbędą się 6 grudnia 2020 r. w Krakowie. Warsztaty w ramach projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” oraz w ramach 29. światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Autor/źródło: grafika własna

Reklama

Fundacja Autonomia serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, jednodniowych  warsztatach „Silniejsze i bezpieczniejsze”, które odbędą się 6 grudnia 2020 r. w Krakowie. Warsztaty realizowane są w ramach międzynarodowego projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” oraz w ramach 29. światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Warsztaty są organizowane we współpracy z dr  Magdaleną Stoch Pełnomocniczką Rektora UP ds. Równego Traktowania oraz dr Małgorzatą Trojańską Pełnomocniczką Rektora UP ds. Osób Niepełnosprawnych.

Weź udział w warsztacie „Silniejsze i bezpieczniejsze”

… jeśli chcesz:

➢                poczuć moc, odzyskać siłę;

➢                uwolnić swój oddech i głos;

➢                przestać czuć się bezradną i bezbronną

➢                wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby;

➢                odzyskać poczucie wpływu;

Ramy organizacyjne warsztatu „Silniejsze i bezpieczniejsze”:

➢                Dla kogo: warsztat dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu i chorobami przewlekłymi

➢                Termin warsztatów: jednodniowe warsztaty odbędą się w terminie - 6 grudnia 2020 r.

➢                Miejsce warsztatów: fundacja Autonomia (Osiedle Centrum C 9, Kraków) - miejsce jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach (rampa, toaleta, brak progów)

➢                Godziny warsztatów: 10:00 - 16:30

➢                Udział w warsztatach jest bezpłatny

➢                W trosce o bezpieczeństwo każdej Osobie Uczestniczącej oraz trenerkom zapewnione zostaną środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji rąk

➢                Podczas warsztatów sugerowany jest wygodny strój

W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt: a.teutsch@autonomia.org.pl, 515 476659.

Jak i kiedy się zgłosić?

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Przy przyjmowaniu zgłoszeń liczyć się będzie kolejność. Osobom, których zgłoszenia przyjdą po wyczerpaniu się limitu miejsc zaproponujemy kolejny warsztat, w innym terminie.

Aby wziąć udział w warsztacie należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2020 r. (włącznie). Po tym terminie skontaktujemy się z osobami zgłoszonymi do udziału w warsztacie w celu przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisy na warsztat prowadzone są online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod

linkiemhttps://forms.gle/mzop64zJzJ47EsjLA

Kto poprowadzi warsztaty?

Warsztaty prowadzone będą przez trenerki WenDo – samoobrony i asertywności – które dodatkowo odbyły specjalistyczne międzynarodowe szkolenia trenerskie z zakresu pracy z kobietami z niepełnosprawnościami.

Agata Teutsch - aktywistka, ekspertka, doradczyni, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa oraz superwizorka, autorka publikacji dot. empowermentu, praw kobiet i edukacji antydyskryminacyjnej. Koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek i innych osób – by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do przeciwstawiania się manipulacjom, przemocy i dyskryminacji. Pomysłodawczyni i współtwórczyni Dziewczyńskich Centrów Mocy. Współzałożycielka m.in. fundacji Autonomia i Towarzystwa  Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Alina Kula - członkini zespołu trenerskiego Autonomii w projekcie “Nie znaczy nie”;współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian, oraz rock camp: Karioka Girls Rock Camp i Pozytywne Zmiany Women's Rock Camp. Trenerka WenDo - metody asertywności i samoobrony dla kobiet. Feministka, działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zaangażowana w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Gdzie?

Warsztat odbędzie się w Krakowie w siedzibie fundacji Autonomia (Os. Centrum C 9).
Przestrzeń, wraz z toaletą, jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i
z wózkami/chodzikami.

Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego

Ze względu za zaistniałą sytuację epidemiczną, w fundacji Autonomia zostały wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa. Podczas trwania warsztatu, wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa - przed warsztatami zostaną one przesłane każdej Osobie Uczestniczącej drogą mailową, prosimy zapoznaj się z ich pełnym opisem.

Dołożymy wszelkich starań, aby warsztat odbył się zgodnie z założeniami oraz programem. Niemniej jednak fundacja nie odpowiada za zmiany wprowadzone w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako nagłe, nieprzewidziane okoliczności o charakterze zewnętrznym), która może spowodować, że realizacja warsztatu „Silniejsze i bezpieczniejsze” może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. O wszelkich zmianach oraz konkretnych powodach ich wprowadzenia powiadomimy Osoby Uczestniczące w przeciągu 48 godzin od zaistnienia stanu siły wyższej drogą mailową (na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym).

Kim jesteśmy?

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata. Nasze motto to: „siła, odwaga, solidarność”. kobiety i dziewczynki, mężczyzn i chłopców, a także całe społeczności, by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i/lub tożsamością płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, status ekonomiczny, pochodzenie etniczne, wiek, poziom umiejętności i in. Prowadzimy działania empowermentowe, edukacyjne, kampanie społeczne oraz rzecznictwo.

KONTEKST

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2020 roku odbędzie się już po raz 29. - między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną. 

Cele projektu „Nie znaczy nie”

Celem projektu „Nie znaczy nie” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa kobiet Głuchych, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną. Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet z Niepełnosprawnościami w zwalczaniu przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zapobiegania i ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z niepełnosprawnością.

Projekt „Nie znaczy nie” współfnansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej, a realizowany w międzynarodowym partnerstwie: Garance ASBL i Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, fundację Autonomia z Polski, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchenz Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung.

Warsztaty „Silniejsze i Bezpieczniejsze” realizowane są także dzięki wsparciu: mini grantu Funduszu Feministycznego, środków z dotacji PNB Paribas, COCOF, i Goethe-Institut Krakau.

Partnerkami projektu są inicjatywy “Różowy Orzech” Fundacji Akademia Młodych Głuchych, Fundacja Kulawa Warszawa oraz niezależna inicjatywa Pełnoprawna.

Ambasadorki projektu: Kamila Albin, Katarzyna Bierzanowska, Ewa Furgał, Maria Reimann, Ewa Rutkowska, Anna Rutz, Izabela Sopalska-Rybak, Magdalena Szarota, Agnieszka Szeliga, Katarzyna Żeglicka.

Patronat honorowy: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Matronaty i patronaty medialne: Kolektyw Artykuł 6., Niebieska Linia pismo Instytutu Psychologii Zdrowia, Oko.press, Rampa. Pokonujemy bariery, Fundacja Kreatywni Niewidzialni, Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych “Nasze sprawy”.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
30 listopada 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
W niedzielę, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W niedzielę, 16:30
Miejsce:
fundacja Autonomia
Kraków, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.