Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
18 listopada 2020, 00:00
18 listopada 2020, 00:00 - 8 grudnia 2020, 23:59
Bezpłatne

W związku z realizacją projektu szkoleniowego „Szkoła Różnorodna – edycja 2” serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w cyklu szkoleń online, rozwijającym kompetencje w obszarze edukacji wielokulturowej. W szczególności zachęcamy tych nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej mają kontakt z dziećmi/młodzieżą wywodzącymi się z różnych grup kulturowych i/lub etnicznych, w tym w szczególności dzieci cudzoziemców.

Reklama

W ramach projektu będą mieli Państwo możliwość uczestniczenia w szkoleniu rozwijającym kompetencje w obszarze edukacji wielokulturowej. Szkolenia ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną będą realizowane w formie zdalnej.

Terminy zajęć (do wyboru - należy wybrać jedną edycję):
1. Edycja 1: 18, 19, 20, 23, 24 listopada 2020 godz. 16:30 - 20:00
2. Edycja 2: 25, 26, 27, 30 listopada 2020 oraz 1 grudnia 2020 w godz. 16.30-20.00
3. Edycja 3: 2, 3, 4, 7, 8 grudnia 2020 w godz. 16.30-20.00
4. Edycja 4 (weekendowa): 28,29 listopada 2020 oraz 5,6 grudnia 2020 w godz. 10.00-13.30

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Różnice kulturowe w szkole.
2. Specyfika pracy z uczniami i rodzicami w środowisku wielokulturowym.
3. Komunikacja międzykulturowa w szkole.
4. Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych w grupie zróżnicowanej kulturowo.
5. Uregulowania prawne dotyczące sytuacji cudzoziemców i grup mniejszościowych.
6. Metody i narzędzia pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkołach wielokulturowych, sposoby i płaszczyzny integracji dzieci obcokrajowców.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pocztą certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz komplet materiałów edukacyjnych, który będzie obejmować:
1. Grę edukacyjną Psychodetektyw
2. Podręcznik: Edukacja międzykulturowa - przewodnik (Przemysław Paweł Grzybowski)
3. Podręcznik: Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne (red. Nikitorowicz Jerzy, Młynarczuk-Sokołowska Anna, Namiotko Urszula)

W projekcie mogą brać udział także inni pracownicy placówek oświatowych, jak np. bibliotekarze szkolni czy pedagodzy.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
18 listopada 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
We wtorek, 23:59
Miejsce:
Szkolenie online
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.