Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
za 7 dni
11 grudnia 2020, 09:00
Płatne

W warunkach COVID-19 rozliczanie zadań publicznych, czy dotacji, rodzi wiele pytań i sprawia wiele trudności. Występujące nieprawidłowości mogą stanowić naruszenie DFP lub skutkować dalszymi konsekwencjami prawnymi. Wykładowca omówi nowe podejście do rozliczenia w projektowanych zmianach rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po II etapie konsultacji publicznych.

Reklama

Wykładowca - Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem, omówi najistotniejsze aspekty rozliczania dotacji w warunkach COVID-19 i przy założeniu mierzalności rezultatów a pośród nich:

  • rozliczenie zadania publicznego, czy dotacji – jak to przeprowadzić?
  • kwalifikowanie kosztów,
  • udział własny w całkowitym koszcie zadania i jego zwiększenie/zmniejszenie,
  • nie wykonanie własnego wkładu finansowego,
  • warunki dopuszczalności i skutki wcześniejszego rozwiązania umowy i rozliczenia dotacji,
  • zaniechanie i błędy w rozliczeniach – skutki prawne,
  • dokonanie powtórnego rozliczenia, czy to ma sens i kiedy?
  • rozliczenie na podstawie sprawozdania, mierzenie efektów realizacji zadania,
  • wpływ braku rozliczenia na kolejne konkursy i małe granty, o które ubiega się organizacja pozarządowa.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
11 grudnia 2020, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
11 grudnia 2020, 14:00
Organizator:
Link
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.