Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Cała Polska
Dziś, 19:00
26 stycznia 2021, 19:00 - 27 stycznia 2021, 23:00
Płatne

e-kurs Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING zaprasza na dwudniowe szkolenie przez internet osoby prowadzące księgowość w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe w dniach: 26-27.01.2021 r. w godz. 10.00-14.00. Udział w zajęciach jest płatny.

Reklama

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest:

· komputer (stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z kamerą, głośnikiem, mikrofonem.

Ważne, by każdy uczestnik szkolenia mógł się z nami połączyć przez internet.

Szkolenie adresowane jest do:

osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, w tym biur rachunkowych obsługujących organizacje: fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe, a także do tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO: prezesów, skarbników….

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową - w oparciu o przykłady z prawdziwych zdarzeniach, z jakimi organizacja spotyka się "na co dzień". Szkolenie prowadzone jest przez praktyka – księgową, która prowadzeniem księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach zajmuje się od 1998 r., specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbędą się w godz.: 10,00 – 14,00.

Program i zakres kursu 2-dniowego:

1. Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności - rachunkowość uproszczona. Sposób prowadzenia wersji uproszczonej. Obowiązki, jakie należy spełnić.
2. Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji - omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo
3. Plan kont i Polityka Rachunkowości - uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont),
4. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania, sposób weryfikacji.
5. Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno-prawnych. Kto podpisuje umowy z członkami zarządu?
6. Sprawozdawczość finansowa (wg załącznika nr 6 i nr 1 do Ustawy o rachunkowości, sposób wyboru) - sporządzenie przez uczestników szkolenia sprawozdania finansowego na konkretnym przykładzie będącego "drogowskazem" w późniejszej pracy. Jak ująć NKUP w sprawozdaniu finansowym, darowizny, dotacje?
7. CIT-8 wraz z załącznikami - sporządzenie na konkretnym przykładzie przez uczestników szkolenia.
8. Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą. Czy wystąpi podatek dochodowy oraz podatek VAT?
9. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego i podatku VAT - przykłady, podstawa prawna.
10. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej, działalności gospodarczej – przykłady księgowania na kontach.
11. NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT, a podatek dochodowy.
12. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Porozumienia wolontariackie. Wszystko o wolontariacie.
13. Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1 %. Obowiązki.
14. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych. Czy wystąpi podatek dochodowy oraz składka ZUS dla BO? Kiedy może wystąpić podatek VAT od dotacji?
15. Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2021 r.
16. Kiedy organizacja zapłaci podatek dochodowy oraz podatek VAT?
17. Podatek PCC (czy nas obowiązuje) - przykłady.
18. Pożyczka dla organizacji pozarządowej - jak ją potraktować.
19. Darowizna, zbiórki publiczne, gry losowe, bale charytatywne, sponsoring, reklama, najem - omówienie w oparciu o podstawy prawny, zasady księgowania (przykłady).
20. Kalendarium - co, kiedy i gdzie należy złożyć.
21. Działalność turystyczna organizacji pozarządowej po 1.07.2018 r. Obowiązki.

22. Pytania od uczestników kursu.

Koszt szkolenia: 400 zł brutto.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe (Polityka rachunkowości, plan kont) - on-line, konsultacje bezpośrednio po szkoleniu, zaświadczenie na drukach MEN.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajduje się na stronie: cku-consulting.pl) i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową on-line ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: tel. 693 088 375.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
Dziś, 19:00
Zakończenie wydarzenia:
Jutro, 23:00
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.