Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Cała Polska

4 stycznia 2022, 00:00

4 stycznia 2022, 00:00 - 25 stycznia 2022, 23:59

Płatne

Zgodnie z resortowymi programami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiadając na potrzebę oferujemy szkolenia Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, które przygotowują do pracy m.in. w ramach programów: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" oraz "Opieka wytchnieniowa".

Obrazek przedstawiający zdjęcie filaru działalności fundacji - program asystencki

Obrazek przedstawiający zdjęcie filaru działalności fundacji - program asystencki

Reklama

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu asystentury osobistej osób z niepełnosprawnością. Zdobycie wiedzy m.in. z zakresu przepisów prawa, praktycznego wsparcia, zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych, etyki w zawodzie, pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością.

Szkolenie zaadresowane jest do osób, które planują podjęcie zatrudnienia w zawodzie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością.

Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 12 osobowych, przy czym przewiduje się, że przeciętna liczebność grupy wyniesie 10 uczestników. Sale będą wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych. Z racji obecnie panującej sytuacji pandemicznej SARS-CoV-2, część zajęć może obyć się w sposób on-line.

Uczestnik szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia składać się będą zarówno z części teoretycznych jak i praktycznych. Podczas wykładów zaprezentowane zostaną studia przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, pokaz multimedialny oraz ćwiczenia praktyczne.

Każdy trener prowadzący zajęcia ma udokumentowane kompetencje, kwalifikację oraz doświadczenie umożliwiające prowadzenie danego modułu.

Fundacja Oczami Brata od 21.08.2015 (nr w rejestrze 2.24/00303/2015) wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Szkolenie trwa 5 dni szkoleniowych trwające po 8 godzin każdego dnia w godzinach 8.00-16.00. (łącznie 40 godzin).

W przypadku chęci skorzystania ze szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 533-527-368 lub pod adresem mailowym: biuro@oczamibrata.pl

Program szkolenia:

Moduł I – 4 godz.

(teoria)

1.1.Wprowadzenie.

1.2. Omówienie pojęcia „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

1.3. Uwarunkowania prawne nowego zawodu w pomocy społecznej.

1.4. Etyka zawodowa asystenta osoby niepełnosprawnej.

Moduł II – 4 godz.

Asystent osoby niepełnosprawnej

(teoria i ćwiczenia)

2.1. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej.

2.2. Wspierający asystent osoby niepełnosprawnej.

2.3. Profil psychologiczny asystenta osoby niepełnosprawnej.

2.4. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej.

2.5. Przykłady asystentury osobistej w innych państwach.

Moduł III – 4 godz.

Rodzaje niepełnosprawności

3.1. Niepełnosprawność – definicje, rodzaje niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności, orzecznictwo.

Moduł IV – 4 godz.

Polski język migowy

4.1. Zapoznanie się z podstawami Polskiego Języka Migowego, poznanie tablic punktowych dla osób niewidomych, zapoznanie się z alfabetem.

Moduł V – 8 godz.

Pierwsza pomoc (teoria i ćwiczenia)

5.1. Poznanie praktycznych i teoretycznych aspektów pierwszej pomocy, wykonywanie ćwiczeń na fantomach.

Moduł VI – 8 godz.

Praktyka pracy z osobami z niepełnosprawnością (czynności opiekuńczo-higieniczne) - ćwiczenia

6.1. Ćwiczenia polegające na wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych na fantomach, nauka ergonomii pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, obsługi klientów leżących.

6.2 Ćwiczenia związane z praktyczną pomocą w codziennym funkcjonowaniu osób
z niepełnosprawnością ruchową – np. transfery z wózka na łóżko, pomoc w przesiadaniu się na krzesło.

Moduł VII – 5 godz.

Inne istotne aspekty w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

(teoria + ćwiczenia)

7.1. Wybrane elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej (m.in.: pytania otwarte i zamknięte, odzwierciedlanie, aktywne słuchanie).

7.2. Konflikty (m.in. negatywne i pozytywne aspekty konfliktu, cykl konfliktu, rodzaje konfliktów).

7.3. Stres (m.in.: profilaktyka, radzenie sobie ze stresem i własnymi emocjami).

7.4. Empatia a asertywność.

7.5 Case study (analiza przypadku).

Moduł VIII – 3 godz.

Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

8.1. Przeprowadzenie wywiadu.

8.2. Diagnozowanie potrzeb osoby niepełnosprawnej.

8.3. Planowanie zakresu potrzeb osoby niepełnosprawnej pod kątem rehabilitacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej.

8.4. Organizacja pracy asystenta.

8.5. Współpraca:

8.6. Dyskusja – podsumowanie szkolenia.

Szkolenia odbywać się będą online lub/i w Częstochowie w sali warsztatowej Fundacji Oczami Brata.

Fundacja Oczami Brata od 2016 roku realizuje programy związane z tzw. asystenturą społeczną. Organizacja jest członkiem Ogólnopolskiej Koalicji Usług Asystenkich. Fundacja realizuje i realizowała programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" oraz "Opieka wytchnieniowa" oraz programy PFORN. W swojej kadrze zatrudnia ponad 55 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych i jest podmiotem certyfikowanym w kategorii Pracodawca - w ramach tzw. Znaku Jakości MRiPS.

z osobą niepełnosprawną.

w środowisku rodzinnym,

w środowisku zewnętrznym.

z organizacjami pozarządowymi,

z urzędami samorządowymi,

z urzędami państwowymi,

korzystanie z ofert instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

w celu poszukiwania możliwości sponsoringu dla osoby niepełnosprawnej,

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Początek wydarzenia:
  4 stycznia 2022, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  We wtorek, 23:59
 • Miejsce:
  Częstochowa
 • Organizator:
  Fundacja Oczami Brata
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.