Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
5 stycznia 2021, 00:00
5 stycznia 2021, 00:00 - 28 lutego 2021, 23:59
Bezpłatne

To już XVIII edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur prawników i prawniczek, którzy według Państwa oceny wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem społecznym w roku 2020 i zasługują na wyróżnienie z tego tytułu.

ogłoszenie konkursu Prawnik Pro bono 2020

Autor/źródło: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Reklama

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci i laureatki poprzednich edycji konkursu.

Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono . Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji, mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur. Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2021 r.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok.5 00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym na stronie www.fupp.org.pl.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
5 stycznia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
28 lutego 2021, 23:59
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.