Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego

Reklama
Cała Polska
W czwartek, 10:00 - 14:00
28 stycznia 2021
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 28 stycznia 2021

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 289 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Czas pandemii narzucił wiele nowych wyzwań związanych ze zlecaniem i rozliczaniem zadań publicznych. Podczas zajęć, które Państwu proponujemy odpowiemy między innymi na następujące pytania: jak przeprowadzić otwarty konkurs ofert podczas epidemii? Jak rozliczyć zadanie publiczne realizowane w tym szczególnym okresie? Prowadzący - wybitny i ceniony ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także zapisy tarcz antykryzysowych, wpływające na przedstawiane na szkoleniu zagadnienia.

Cele i korzyści

• Celem zajęć jest wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących.
• Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie: realizacji zadania publicznego (rezultatów, wydatków, niewykorzystanie dotacji, kontrola realizacji zadania), sprawozdawczości i rozliczenia zadania w okresie pandemii.

Program

I. Zlecanie realizacji zadań publicznych:
1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami- ogłoszenie na projekcie budżetu, powiązanie z programem współpracy.
2. Ogłoszenie konkursu w czasie pandemii - szczególne zapisy.
3. Elementy niezbędne w ogłoszeniu konkursowym (m.in. cel i zasady dokonywania przesunięć.
4. O co można uzupełnić ogłoszenie konkursowe.
5. Załączniki do ogłoszenia konkursowego.
6. Ocena złożonych ofert – zasady powoływania i działania komisji konkursowej, kto nie może brać udziału w pracach komisji, udział radnych.
7. Rozstrzygnięcie konkursu- aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów.
8. Co oznacza zawarcie umowy bez zbędnej zwłoki, kiedy zawierać umowę a kiedy zrobić przelew, transze?
9. Umowa realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
II. Realizacja zadania publicznego.
1. Rezultaty w zadaniu publicznym - określanie i udokumentowanie, co należy zrobić jeśli nie uda się osiągnąć założonych rezultatów.
2. Rozliczenie zadań realizowanych w czasie pandemii, przepisy tarcz antykryzysowych.
3. Zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie.
4. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
10. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
11. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
12. Sprawozdanie częściowe.
III. Sprawozdawczość i rozliczenie zadania.
1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków, rozliczenie rezultatów.
2. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje, kto i w jaki sposób rozlicza dotację w urzędzie, terminy.
IV. Tryb uproszczony zlecania zadań publicznych - małe granty.
V. Planowane kierunki zmian w zlecaniu zadań publicznych w 2021/22.

Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Marcin Wielgus

Zastępca Dyrektora
tel. 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 stycznia 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
25 stycznia 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
W czwartek, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W czwartek, 14:00
Miejsce:
Internet
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.