Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne w 2021

Reklama
Cała Polska
za 14 dni
29 stycznia 2021, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne w 2021" Szkolenie odbędzie się 29 stycznia 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne w 2021

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 29 stycznia 2021

Czas trwania 10:00 - 14:30

Cena 295 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, na którym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Cele i korzyści

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki, w tym zasad wyceny, prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz obowiązku znakowania środków trwałych.
 • Poznanie zasad, o których należy pamiętać przy dokonywaniu remontów, konserwacji i ulepszenia składników aktywów jednostki, oraz metod ich umarzania i amortyzacji.
 • Omówione kwestii związanych z nabywaniem i powierzaniem składników majątkowych niezbędnych przy świadczeniu pracy zdalnej i ,,zdalnej szkoły”, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Przedstawienie znaczenia terenu strzeżonego oraz poprawnego klasyfikowania składników majątkowych zgodnie z KŚT i klasyfikacją budżetową, a także zasad ustalania stawek amortyzacyjnych.
 • Wskazanie zasad ustalania wartości początkowej, nabywania i zbywania składników majątkowych, opisu dokumentów i prowadzenia ewidencji, w tym dotyczących amortyzacji/umorzenia, z uwzględnieniem możliwości dokonania j, podziału kompetencji i zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych i niskocennych składników majątkowych.
 • Przybliżenie aspektów związanych z nabywaniem i sposobem wykorzystania składników majątkowych niezbędnych przy świadczeniu pracy zdalnej czy zajęć zdalnych w oświacie w dobie pandemii koronawirusa oraz identyfikację najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich zapobiegania.

Program

 1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Nabywanie i powierzanie składników majątkowych niezbędnych przy świadczeniu pracy zdalnej i telepracy w dobie pandemii koronawirusa, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Komputery zakupione przez gminę w ramach ,,zdalnej szkoły” – powierzenia, ewidencja.
 4. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych.
 5. Ewidencja pozostałych środków trwałych oraz możliwości stosowania wyłączeń.
 6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych w ujęciu ilościowym.
 7. Podstawowa dokumentacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Pojedynczy i zbiorczy numer inwentarzowy - wymogi prawne dotyczące znakowania.
 9. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KŚT i klasyfikacja budżetową.
 10. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 11. Metody amortyzacji oraz możliwość jednorazowego umorzenia składników majątkowych.
 12. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 13. Procedury przy likwidacji środków trwałych.
 14. Nieprawidłowości w zakresie szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi oraz sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania.
 15. Znaczenie terenu strzeżonego.
 16. Dyskusja

Adresaci

Skarbnicy jst, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w jst, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, inwentaryzowania, znakowania i innych czynności dotyczących szeroko rozumianej gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Szkolenie kierowane jest również do osób, które zaczynają pracę na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem środkami trwałymi i pozostałym majątkiem jednostki.

Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Elżbieta Roman

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 26 stycznia 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
26 stycznia 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
29 stycznia 2021, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
29 stycznia 2021, 14:30
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.