Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nowy nabór do programu MOWES KOM: bezpłatne wsparcie dla NGO z Małopolski

Reklama
Kraków, Polska
1 kwietnia 2021, 00:00
1 kwietnia 2021, 00:00 - 31 marca 2022, 23:59
Bezpłatne

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe (oraz podmioty reintegracyjne) z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES). Szeroka oferta współpracy jest skierowana do organizacji, które posiadają siedzibę na terenie Krakowa oraz powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Reklama

Co oferujemy?

Nasze wsparcie obejmuje (świadczone bezpłatnie):

  • profesjonalne szkolenia (w ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy szkolenia dotyczące m.in.: fundraisingu w podmiotach ekonomii społecznej, budowania zespołu, wdrażania RODO w organizacjach pozarządowych, podstaw księgowości w NGO, czy zasad zawierania umów z wykonawcami);
  • specjalistyczne usługi (np. opracowanie strategii marketingowych, strategii rozwoju, diagnozy obecnej sytuacji organizacji);
  • objęcie stałą opieką doradczą.

MOWES to także szansa na grant

Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie może także wystąpić o GRANT w wysokości do 10.000 zł. Środki te będzie można przeznaczyć na działania, które wzmocnią organizację od strony instytucjonalnej i przyczynią się do rozwoju oferty działań gospodarczych / odpłatnych świadczonych przez Twój podmiot.

Jak się zgłosić?

By zgłosić się do udziału w projekcie należy:

Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2021 r. do godziny 14:00.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. O przyjęciu do projektu decydować będzie opis motywacji i opis sytuacji podmiotu umieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Pełny regulamin programu wsparcia dostępny jest TUTAJ. Wszystkie załączniki do regulaminu są dostępne TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.


Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społeczne

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
21 marca 2021, 14:00
Początek wydarzenia:
1 kwietnia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 marca 2022, 23:59
Miejsce:
Kraków, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.