Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Cała Polska
22 maja 2021, 10:00
22 maja 2021, 10:00 - 20 czerwca 2021, 16:00
Płatne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne zaprasza do udziału w kompleksowym, 48-godzinnym zdalnym szkoleniu „Kuźnia Ewaluacji”. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności jego uczestników/czek w zakresie ewaluacji, poprzez udzielenie im wsparcia o charakterze szkoleniowo-doradczym. Szkolenie będzie realizowane na platformie ZOOM w formie 3-ch dwudniowych modułów w dniach: 22-23.05 (I moduł), 5-6.06 (II moduł), 19-20.06 (III moduł).

Autor/źródło: faris-mohammed-7GhYpDPsl-I-unsplash.jpg

Reklama

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne zaprasza do udziału w kompleksowym szkoleniu pod nazwą „Kuźnia Ewaluacji”, obejmującym 48 godzin dydaktycznych. Zasadniczym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności jego uczestników/czek w zakresie ewaluacji, poprzez udzielenie im wsparcia o charakterze szkoleniowo-doradczym. Zajęcia będą realizowane na platformie ZOOM (po 6 godzin dziennie) w dniach 22-23.05 b.r. (I moduł), 5-6.06 b.r. (II moduł), 19-20.06 b.r. (III moduł). 

Szczegółowe cele szkolenia obejmują:

·       zapoznanie uczestników/czek ze specyfiką ewaluacji,

·       przekazanie umiejętności niezbędne w procesie prowadzenia ewaluacji,

·       omówienie podstawowych zagadnień z zakresu metodologii nauk społecznych oraz wprowadzenie do ich stosowania w praktyce ewaluacyjnej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł I a. ZAGADNIENIA WSTEPNE

·       definicje ewaluacji, jej porównanie z audytem, kontrolą, monitoringiem

·       cele i rodzaje ewaluacji

·       kryteria i pytania ewaluacyjne

·       planowanie i projektowanie ewaluacji

Moduł I b. METODY JAKOŚCIOWE

·       etapy procesu badawczego w ewaluacji

·       porównanie metod jakościowych i ilościowych

·       triangulacja w ewaluacji

·       metody jakościowe – charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety analizy dokumentacji, IDI, FGI, obserwacji, studium przypadku, panelu ekspertów

·       konstruowanie narzędzi jakościowych

·       realizacja IDI oraz FGI (wskazówki)

Moduł II. METODY ILOŚCIOWE

·       metody ilościowe – charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety CATI, CAWI, PAPI, CAPI

·       elementy statystyki i doboru prób

·       realizacja badania ilościowego

·       konstruowanie narzędzi ilościowych

Moduł III. ANALIZA DANYCH, RAPORTOWANIE, WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI

·       analiza danych jakościowych i ilościowych

·       opracowanie raportu ewaluacyjnego

·       formułowanie wniosków i rekomendacji

·       wykorzystanie wyników ewaluacji

·       warunki udanej ewaluacji i najczęściej popełniane błędy

Szkolenie przeprowadzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji i zlecaniu ewaluacji, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Koszt udziału w 48 godz. szkoleniu wynosi 1.800 PLN netto (2.214 PLN brutto). Można wziąć udział w wybranych modułach szkolenia (cena pojedynczego modułu wynosi 600 PLN netto/ 738 PLN brutto).

Wpłaty prosimy uiszczać na konto PTE: mBank 15114020040000370274792020 najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Cena obejmuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat (skan). Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać na adres: szkolenia@pte.org.pl

Osoby, które ukończą szkolenie mogą się ubiegać o przyjęcie do grona członków/kiń PTE.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
15 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
22 maja 2021, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
20 czerwca 2021, 16:00
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.