Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

SCWO: Szkolenie "Zarządzanie efektywnością pracy zespołu w warunkach pandemii"

Reklama
Warszawa, Polska
Jutro, 09:00 - 14:00
17 kwietnia 2021
Bezpłatne

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców/ek Warszawy na na bezpłatne szkolenie on-line, 17 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00 - 14.00.

Autor/źródło: pixabay.com, CC0 Public Domain

Reklama

Cele warsztatu:

Osoby uczestniczące przeanalizują procesy decyzyjne, motywacyjne i związane z egzekwowaniem zadań podczas pracy w warunkach zdalnych.

Program ramowy

1. Wstęp i zapoznanie się.

2. Zarządzanie w zespole rozproszonym - podział ról, zadań, odpowiedzialności.

3. Praca nad motywacją Zespołu w warunkach pracy zdalnej.

4. Standardy i normy komunikowania się z zespołem rozproszonym.

5. Egzekwowanie zadań w warunkach pracy zdalnej - analiza wyzwań i trudności.

6. Motywowanie i kontakt z wolontariuszami jako wyzwanie w czasie pandemii.

Info. Szkolenie adresowane jest dla osób zarządzających zespołami w organizacjach. Zapraszamy wszystkich, którzy w pandemii mierzą się z egzekwowaniem zadań, spadkiem motywacji oraz podtrzymywaniem ducha Zespołu.

Prowadząca: Katarzyna Bryczkowska - trenerka Rady Europy, doświadczona coacherka i doradczyni SCWO, ekspertka do spraw różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Termin: 17 kwietnia 2021, w godzinach 9.00 - 14.00

Miejsce: Spotykamy się poprzez aplikacje zoom. Do udziału w spotkaniu niezbędny jest jedne z poniższych sprzętów: · komputer/laptop/tablet z głośnikiem, mikrofonem, kamerą;

Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

Jak się zapisać? Aby wziąć udział, wypełnij formularz do 15 kwietnia formularz rejestracyjny

Warunki przyjęcia: Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową 13 kwietnia 2021. Prosimy przeglądać SPAM. Pierwszeństwo mają organizacje z Warszawy. Organizacje, które są spoza Warszawy, muszą napisać jakie działania prowadzą na rzecz mieszkańców Warszawy. W przeciwnym razie takie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. Opis proszę wysłać na maila ewelina@boris.org.pl.

Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl, 22-890-94-49

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). Wydarzenie jest skierowane do organizacji prowadzących działania na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających, oraz do osób planujących założenie takiej organizacji.

Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo. Aktualności: fb/warszawa.ngo

Skorzystaj ze Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

(22) 828 91 23

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
Jutro, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
Jutro, 14:00
Miejsce:
Warszawa, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.