Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Nabór do 10. edycji Programu Social Business Accelerator (SBA)

Reklama
Cała Polska

1 września 2021, 00:00

1 września 2021, 00:00 - 30 czerwca 2022, 23:59

Bezpłatne

Dla liderów i liderek organizacji, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania. Zapraszamy do Programu indywidualnej współpracy z najbardziej doświadczonymi inwestorami kapitałowymi działającymi w Polsce. SBA to indywidualna współpraca mentorów z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. Program jest bezpłatny.

Reklama

Informacje o Programie

Program Social Business Accelerator (SBA) to inicjatywa pro bono społeczności private equity i venture capital w Polsce. Program został uruchomiony w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Private Equity (PSIK), we współpracy z Ashoką. Obecnie jest zarządzany wspólnie przez PSIK i Fundację Valores - pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

W programie SBA najbardziej doświadczone osoby reprezentujące środowisko funduszy inwestycyjnych w Polsce (członkowie PSIK) oferują pro bono swoją wiedzę i czas, wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności zawodowe i kontakty na rzecz wspierania rozwoju organizacji społecznych. SBA zakłada indywidualną współpracę mentorów z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych w Polsce w obszarach takich jak opieka, bezpieczeństwo i rozwój dzieci, edukacja, równość szans dla osób niepełnosprawnych, uchodźcy, bezdomni i inne grupy wykluczone.

Inicjatywa odpowiada na potrzebę zwiększenia kompetencji menadżerskich i biznesowych w organizacjach społecznych, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania.

“Wysokie kompetencje mentora umożliwiły podjęcie wspólnej pracy nad zasadniczymi tematami, które były nieuregulowane w stowarzyszeniu praktycznie od początku, co uniemożliwiało jego rozwój. Nawet wybuch pandemii nie przeszkodził, spotkania i prace były kontynuowane w formie on- line.”

Krzysztof Gąsiorowski, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka

„Program jest bardzo dobrze wycelowany w potrzeby organizacji pozarządowych w Polsce i jest kwintesencją mądrego zaangażowania biznesu we wspieranie działań społecznych. Dołączając do Programu mieliśmy wrażenie jakbyśmy uczestniczyli w inicjatywie podobnej do tych, które mogliśmy obserwować w USA, gdzie do rozwoju NGO podchodzi się jak do rozwoju firmy, co w naszej organizacji uważamy za właściwe podejście - szczególnie w kontekście konieczności uniezależniania się NGO od środków rządowych.”

Piotr Bystrianin, Fundacja Ocalenie

“Program pozwolił nam znaleźć inną perspektywę na nasze działania. Dzięki przykładom ze świata biznesu mogliśmy przyjrzeć się naszym strategiom i zacząć działać bardziej efektywnie.”

Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka

Informacje o 10. edycji

Dziesiąta edycja Programu będzie trwać od września 2021 do czerwca 2022. Przed końcem 10. edycji lider i mentor podejmą wspólnie decyzję o tym, czy chcą kontynuować współpracę w kolejnej edycji.

Spotkania z mentorem odbywają się co najmniej raz w miesiącu, ich terminy uzgadniają wspólnie mentor i lider organizacji. Większość mentorów mieszka w Warszawie i w miarę możliwości zachęcamy zarówno do spotkań on-line jak i do osobistych. Program SBA nie zwraca kosztów podróży.

Liderzy organizacji na bieżąco informują koordynatora Programu SBA o przebiegu współpracy.

Dodatkowo, w trakcie trwania programu organizowane są dwa kilkugodzinne spotkania uczestników i uczestniczek Programu: we wrześniu i w lutym/ marcu. Wszystkie spotkania uczestników odbywają się on-line i są obowiązkowe.

Warunki naboru

Do zgłaszania się do Programu zachęcamy organizacje spełniające ogólne kryteria rekrutacji:

 • Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali, zwłaszcza w obszarach: osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, młodzież z domów dziecka, młodzież i społeczności zagrożone wykluczeniem, osoby z doświadczeniem uchodźczym, migranci, bezdomność, resocjalizacja więźniów, seniorzy, edukacja dzieci i dorosłych, społeczności dotknięte ubóstwem, ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa, młodzież i dorośli z określonymi problemami zdrowotnymi (śpiączka, rak, zaburzenia mowy/wzroku, autyzm, zdrowie psychiczne), zaangażowanie obywatelskie, przedsiębiorczość, prawa kobiet i równouprawnienie, misje humanitarne, marnowanie jedzenia, wiedza i technologie cyfrowe, klimat i środowisko, nadużywanie substancji, młodociani przestępcy.
 • Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do zadziałania na większą skalę.
 • Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.
 • Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.
 • Organizacja ma silny i zmotywowany zespół, który nią kieruje.

Przy rekrutacji preferowane będą organizacje spełniające jak najwięcej kryteriów szczegółowych podanych na poniższej liście:

 • Liczba beneficjentów działań organizacji rocznie przekracza 100 osób,
 • W działania organizacji zaangażowane są aktywnie przynajmniej dwie osoby z zarządu,
 • Przynajmniej pięciu pracowników organizacji zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin, w tym jest przynajmniej jedna osoba z zarządu,
 • Budżet organizacji w 2020 lub 2019 roku przekroczył PLN 500,000.

Liderów organizacji, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego:

surveymonkey.com/r/PSIKSBA

Na zgłoszenia czekamy do końca dnia 4 maja 2021 roku. W drugim etapie będziemy umawiać się z liderami wybranych organizacji na rozmowy telefoniczne, których celem będzie lepsze poznanie organizacji.

Dodatkowe informacje

http://www.valores.pl/social-business-accelerator/o-sba/

Kontakt mailowy: zosia.hecht@valores.pl

Fundacja Valores zastrzega sobie prawo do niepodawania powodów nieprzyjęcia organizacji do programu SBA.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Termin rejestracji:
  4 maja 2021, 23:45
 • Początek wydarzenia:
  1 września 2021, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  30 czerwca 2022, 23:59
 • Organizator:
  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych i Fundacja Valores
 • E-mail:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.