Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Cała Polska
We wtorek, 09:00 - 13:00
20 kwietnia 2021
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Poprawne rozwiązanie umowy o pracę” Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Poprawne rozwiązanie umowy o pracę

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 20 kwietnia 2021

Czas trwania 09:00 - 13:00

Cena 299 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, z rozwiązywania umowy o pracę, jest ono szczególnie polecane pracownikom działu kadr.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze wymogi prawne dotyczące rozwiązania umowy o pracę. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo doręczyć pismo rozwiązujące umowę o pracę, kiedy należy wskazać uzasadnienie rozwiązania umowy, a także w którym momencie zmienia się długość okresu wypowiedzenia. Dokładnie omówimy możliwości rozwiązania umowy z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą. Dodatkowo wskażemy na najważniejsze aspekty prawne związane z wydawaniem świadectwa pracy, zwłaszcza pod kątem prawidłowych zapisów dotyczących podstawy i trybu rozwiązania umowy, jak również liczby dni urlopu wypoczynkowego.

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę bez narażania się na odpowiedzialność wykroczeniową. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy sytuacje, w których zakończenie zatrudnienia nie musi następować w formie pisemnej, jak również kiedy należy wskazać uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Omówione zostaną także nietypowe sytuacje dotyczące rozwiązywania umowy o pracę (np. z kobietą w ciąży, podczas tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej, kiedy dokładnie zmienia się długość okresu wypowiedzenia). W trakcie zajęć będziemy korzystać m.in. z orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowisk urzędów (Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy). W celu łatwiejszego zrozumienia poruszanych zagadnień będziemy posługiwać się konkretnymi przykładami i tzw. case study.

Program

I. Porozumienie stron:
• Czy porozumienie stron musi mieć formę pisemną?
• Jaka powinna być prawidłowa treść porozumienia stron?
• Kiedy można domagać się anulowania porozumienia stron?
II. Wypowiedzenie umowy o pracę:
• Jak prawidłowo obliczać okres wypowiedzenia umowy o pracę?
• W jakich sytuacjach należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?
• Czym różni się zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy od narzucenia wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia?
• Jak skutecznie doręczyć pracownikowi wypowiedzenie?
• Kiedy wręczenie wypowiedzenia pracownikowi będzie stanowić naruszenie przepisów prawa pracy (zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy i inne okresy ochronne)?
III. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia:
• W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – art. 52 Kodeksu pracy)?
• Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej (art. 53 Kodeksu pracy)?
• Jak zgodnie z prawem pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (art. 55 Kodeksu pracy)?
IV. Rozwiązanie umowy w sytuacjach nietypowych:
• W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem 
• w okresie tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej?
• Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży?
• W którym momencie ulega zmianie długość okresu wypowiedzenia?
• Które sposoby rozwiązania umowy o pracę nie wymagają formy pisemnej?
V. Świadectwo pracy:
• Kiedy pracodawca może wydać świadectwo pracy później niż ostatniego dnia zatrudnienia? Ile dni ma pracownik na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa? W jakim terminie pracodawca ma obowiązek sprostować świadectwo pracy?
• Jak w treści świadectwa pracy prawidłowo wskazać liczbę dni urlopu?
• Jak poprawnie określić podstawę i tryb rozwiązania umowy o pracę?
• Której grupie pracowników należy wraz ze świadectwem pracy wydać informację 
• okresie przechowywania dokumentacji, możliwości jej odbioru oraz jej zniszczeniu?

Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, jak również wszystkie osoby kierujące pracownikami.

Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Maja Pawlak

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 65
m.pawlak@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 15 kwietnia 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
15 kwietnia 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
We wtorek, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
We wtorek, 13:00
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.