Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Cała Polska
11 kwietnia 2021, 00:00
11 kwietnia 2021, 00:00 - 10 czerwca 2021, 23:59
Bezpłatne

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach upowszechniających pn. „Kręgi pozytywnej zmiany” wszystkich zainteresowanych Modelem środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Kręgi Wsparcia. Spotkania będą się obywały ONLINE za pośrednictwem platformy zoom w 4 terminach w podziale na województwa.

kręgi wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autor/źródło: Stowarzyszenie BORIS

Reklama
  • 29 kwietnia 2021 godz. 10.00-14.00 dla województw: mazowieckie, łódzkie, śląskie, opolskie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 26.04.2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFpsp-LXHtS6bROcPf4nVMj8G5twd_3zG9iMlRt7UhVm6bXw/viewform?usp=sf_link

  • 13 maja 2021 godz. 10.00-14.00 dla województw: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 10.05.2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLcwMAbFQcLOXC4C8GBwShyn2p5IryfiNcFygCbT_R_tPPag/viewform?usp=sf_link

  • 27 maja 2021 godz. 10.00-14.00 dla województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 24.05.2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfts2sAofHOg2_OseMNoAhLarU_mxV1qResYeecpbpFtMaw/viewform?usp=sf_link

  •  10 czerwca 2021 godz. 10.00-14.00 dla województw : warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 07.06.2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdexbIjN5vvsvjgyIgcaYFcU_k_4rW5XpNKxbxiGwXR69Jfng/viewform?usp=sf_link

W czasie seminarium przedstawimy główne założenia Modelu Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, który jest testowany od ponad 2 lat w 8 społecznościach w Polsce: Biskupiec, Elbląg, Gdańsk, Goleniów, Jarosław, Suwałki, Ostróda, Nidzica.  

Tworzony system środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest przykładem deinstytucjonalizacji, przygotowując miejsce do życia w otwartym środowisku zgodnie z założeniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Kręgi Wsparcia to rozwiązanie, które znalazło się w krajowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 uchwalonej w lutym 2021 r.

Więcej o Modelu można przeczytać na www.kregiwsparcia.pl

Program Seminarium

Prowadzenie Paweł Jordan

10:00 – 10:45  Powitanie i wprowadzenie do Modelu Bezpieczna przyszłość w oparciu o Kręgi Wsparcia

10:45 – 11:15 Udane życie w społeczności lokalnej

11.15 – 11:45  W kierunku wsparcia środowiskowego osób z NI  i rodzin  – przykład lokalny

11.45 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30 Wprowadzenie do Planowania Skoncentrowanego na Osobie i Tworzenie Kręgów Wsparcia

12.30 – 13.00 Przykłady zmiany w życiu osób z NI i rodzin – przykład lokalny

13.00 – 13.30 Korzyści z wdrażania Modelu Kręgów Wsparcia

13.30 - 14.00 Podsumowanie

Limit miejsc na poszczególne terminy jest ograniczony, osoby zakwalifikowane do udziału w wybranym spotkaniu ONLINE otrzymają potwierdzenie drogą mailową wraz z linkiem do spotkania.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Leśko (Stowarzyszenie BORIS) katarzyna.lesko@boris.org.pl

www.kregiwsparcia.pl

Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotyp grantodawcy

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
11 kwietnia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
10 czerwca 2021, 23:59
Miejsce:
Spotkania ONLINE
brak
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.