Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Wojska Polskiego 14, Pasłęk, Polska
14 kwietnia 2021, 00:00
14 kwietnia 2021, 00:00 - 15 maja 2021, 23:59
Bezpłatne

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2021 roku prowadzi w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej, który mieści się w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 zaś w środę w godzinach od 13.00 do17.00 Pomoc prawna i obywatelska udzielana jest w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i administracyjnych.

Autor/źródło: Fot. Gerd Altmann, pixabay.com, CC0

Reklama

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2021 roku prowadzi w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej, który mieści się w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 zaś w środę w godzinach od 13.00 do 17.00.

Pomoc prawna i obywatelska udzielana jest w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i administracyjnych.

Zgodnie z art 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. z dnia 14.12.2020r., Dz.U. z 2020r. poz 2232 ). pomoc prawna obejmie: nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności – art 3a.9) ; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądowa, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym.

Pomoc prawna i obywatelska finansowana jest ze środków Powiatu Elbląskiego w imieniu którego działa zarząd Powiatu w Elblągu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
14 kwietnia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
W sobotę, 23:59
Miejsce:
Wojska Polskiego 14, Pasłęk, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.