Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Urząd Miasta w Elblągu
Łączności 1, Elbląg, Polska, Ratusz
14 kwietnia 2021, 00:00
14 kwietnia 2021, 00:00 - 15 maja 2021, 23:59
Bezpłatne

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2021 roku prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatne Pomocy Prawnej i obywatelskiej które mieszczą się w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Pomoc prawna i obywatelska udzielana jest w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i administracyjnych.

Autor/źródło: foto: geralt Pixabay.com (CC)

Reklama

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2021 roku prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatne Pomocy Prawnej i obywatelskiej które mieszczą się w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego numer 2 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej numer 3 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30 zaś Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego numer 4 czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od 12.30 do 16.30. 

Pomoc prawna i obywatelska udzielana jest w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i administracyjnych.

Zgodnie z art 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. z dnia 14.12.2020r., Dz.U. z 2020r. poz 2232 ). pomoc prawna obejmie: nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności – art 3a.9) ; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądowa, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym

Pomoc prawna ,obywatelska oraz edukacja prawna finansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Elblągu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
14 kwietnia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
Dziś, 23:59
Miejsce:
Urząd Miasta w Elblągu
Łączności 1, Elbląg, Polska
Ratusz
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.