Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Reklama
Cała Polska

1 maja 2021, 00:00

1 maja 2021, 00:00 - 31 sierpnia 2022, 23:59

Bezpłatne

Zrozumienie problemów, a także potrzeb mieszkańców to najprostsza droga ułożenia efektywnej współpracy między samorządem a organizacjami społecznymi. Konstruktywny dialog wynika z osiągnięcia dojrzałości i gotowości brania odpowiedzialności za obszary problematyczne. Do 23 kwietnia trwa rekrutacja do projektu WARNiK, w którym możecie zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, niezbędne do współpracy z samorządem.

Autor/źródło: CoWomen/Unsplash
Reklama

Projekt WARNiK skierowany jest do 12 gmin z terenu Wielkopolski. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie trzech partnerów z jednej gminy: 

Efektem projektu będzie wypracowanie w gminie nowych rozwiązań np. wprowadzenia konkursów dla organizacji pozarządowych w nowych obszarach, wypracowanie innowacyjnych form wsparcia dla seniorów, dzieci, czy osób potrzebujących, stworzenia miejsca aktywności lokalnej, zastosowanie zamówień społecznie odpowiedzialnych. Rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez urząd i organizacje pozarządowe w oparciu i z udziałem zainteresowanych mieszkańców. 

Aby osiągnąć zamierzone rezultaty Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z norweską firmą Newschool zaplanowało: 
Wielkopolską Akademię Rzecznictwa (WAR) składającą się z: 
• dwóch dwudniowych wyjazdowych (lub on-line) szkoleń, w którym wezmą udział wszyscy reprezentanci danej gminy w zakresie: współpracy trójstronnej, formalnych i prawnych aspektów zlecania zadań, negocjacji; 
• dwóch webinariów poświęconych tematom wzmacniającym uczestników, w zależności od potrzeb np. w zakresie: technik autoprezentacji i zasad udanych wystąpień publicznych, formom lobbowania/wywierania wpływu itp.; 
• jednodniową wizytę studyjną w wybranej gminie, stanowiąca przykład do naśladowania w zakresie zlecania zadań, usług, czy budowania partnerstwa międzysektorowego; 
• doradztwo-coaching uwzględniające m.in.: 
a. wyszukanie lokalnego lidera do współpracy 
b. analizę i konsultacje rocznego Programu Współpracy  
c. analizę ogłaszanych konkursów/zapytań ofertowych i ich modyfikację w zależności od potrzeb  
d. udział w spotkaniach i pomoc przy wprowadzeniu zmian formalnych; 

Uzupełnieniem WAR będzie także: 
• promocja podejmowanych działań na obszarze Wielkopolski poprzez informacje na lokalnych portalach, w mediach tradycyjnych i społecznościowych; 
• konsultacje prawne przydatne np. do ogłoszenia konkursu w nowym obszarze lub wdrożenie zamówień społecznie odpowiedzialnych.  
Dodatkowo oferujemy: 
• pieniądze na organizację lokalnego wydarzenia, np. w postaci lokalnych Targów NGO; 
• szkolenie dla organizacji pozarządowych w odpowiedzi na lokalne potrzeby np. pisanie projektów, pozyskiwania środków na działania, promocja działań, kwestie księgowe itd. 
Każdy Partner osiągnie swoje korzyści, które będą procentować po zakończeniu projektu.   
Lokalny Urząd: 
• zdobycie aktualnej wiedzy na temat problemów, zagadnień, wyzwań z jakimi borykają się mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe; 
• wypracowanie konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji pozarządowych; 
• tworzenie pozytywnego wizerunku jako instytucja, która podejmuje innowacyjne rozwiązania. 

Organizacja pozarządowa: 
• stanie się partnerem/liderem na swoim terenie do wprowadzania nowych rozwiązań w oparciu o potrzeby mieszkańców; 
• skorzysta z szeregu szkoleń w ramach Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa (WAR) 
• nawiąże współpracę z 11 samorządami a także organizacjami spoza swojej gminy 

Mieszkaniec: 
• nabędzie umiejętności i kompetencje w nowych obszarach, związanych z aktywnością obywatelską podczas 

Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa; 
• nawiąże współpracę z ludźmi, organizacjami społecznymi i samorządami spoza swojego miejsca zamieszkania, co może stać się trampoliną do wyznaczenia nowej ścieżki zawodowej; 
• inspiracje do nowych działań czerpane zarówno z doświadczeń polskich jak i zagranicznych (m.in. od norweskiego partnera projektu).  

Wszystkie działania zostały zaplanowane do 31 sierpnia 2022 roku.  

Zgłoszenia do udziału w projekcie można przesyłać za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: WARNIK - Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji (pisop.org.pl) do 23 kwietnia 2021 r. 
Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela: Beata Grzegorzewska - specjalistka ds. upowszechniania działań projektowych telefonicznie - 601 673 944 lub mailowo beata.grzegorzewska@pisop.org.pl.

Trwa rekrutacja. Zapraszamy!

Trwa rekrutacja. Zapraszamy!

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.