Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Reklama
Cała Polska

1 maja 2021, 00:00

1 maja 2021, 00:00 - 31 sierpnia 2022, 23:59

Bezpłatne

Zrozumienie problemów, a także potrzeb mieszkańców to najprostsza droga ułożenia efektywnej współpracy między samorządem a organizacjami społecznymi. Konstruktywny dialog wynika z osiągnięcia dojrzałości i gotowości brania odpowiedzialności za obszary problematyczne. Do 23 kwietnia trwa rekrutacja do projektu WARNiK, w którym możecie zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, niezbędne do współpracy z samorządem.

Autor/źródło: CoWomen/Unsplash
Reklama

Projekt WARNiK skierowany jest do 12 gmin z terenu Wielkopolski. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie trzech partnerów z jednej gminy: 

Efektem projektu będzie wypracowanie w gminie nowych rozwiązań np. wprowadzenia konkursów dla organizacji pozarządowych w nowych obszarach, wypracowanie innowacyjnych form wsparcia dla seniorów, dzieci, czy osób potrzebujących, stworzenia miejsca aktywności lokalnej, zastosowanie zamówień społecznie odpowiedzialnych. Rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez urząd i organizacje pozarządowe w oparciu i z udziałem zainteresowanych mieszkańców. 

Aby osiągnąć zamierzone rezultaty Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z norweską firmą Newschool zaplanowało: 
Wielkopolską Akademię Rzecznictwa (WAR) składającą się z: 
• dwóch dwudniowych wyjazdowych (lub on-line) szkoleń, w którym wezmą udział wszyscy reprezentanci danej gminy w zakresie: współpracy trójstronnej, formalnych i prawnych aspektów zlecania zadań, negocjacji; 
• dwóch webinariów poświęconych tematom wzmacniającym uczestników, w zależności od potrzeb np. w zakresie: technik autoprezentacji i zasad udanych wystąpień publicznych, formom lobbowania/wywierania wpływu itp.; 
• jednodniową wizytę studyjną w wybranej gminie, stanowiąca przykład do naśladowania w zakresie zlecania zadań, usług, czy budowania partnerstwa międzysektorowego; 
• doradztwo-coaching uwzględniające m.in.: 
a. wyszukanie lokalnego lidera do współpracy 
b. analizę i konsultacje rocznego Programu Współpracy  
c. analizę ogłaszanych konkursów/zapytań ofertowych i ich modyfikację w zależności od potrzeb  
d. udział w spotkaniach i pomoc przy wprowadzeniu zmian formalnych; 

Uzupełnieniem WAR będzie także: 
• promocja podejmowanych działań na obszarze Wielkopolski poprzez informacje na lokalnych portalach, w mediach tradycyjnych i społecznościowych; 
• konsultacje prawne przydatne np. do ogłoszenia konkursu w nowym obszarze lub wdrożenie zamówień społecznie odpowiedzialnych.  
Dodatkowo oferujemy: 
• pieniądze na organizację lokalnego wydarzenia, np. w postaci lokalnych Targów NGO; 
• szkolenie dla organizacji pozarządowych w odpowiedzi na lokalne potrzeby np. pisanie projektów, pozyskiwania środków na działania, promocja działań, kwestie księgowe itd. 
Każdy Partner osiągnie swoje korzyści, które będą procentować po zakończeniu projektu.   
Lokalny Urząd: 
• zdobycie aktualnej wiedzy na temat problemów, zagadnień, wyzwań z jakimi borykają się mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe; 
• wypracowanie konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji pozarządowych; 
• tworzenie pozytywnego wizerunku jako instytucja, która podejmuje innowacyjne rozwiązania. 

Organizacja pozarządowa: 
• stanie się partnerem/liderem na swoim terenie do wprowadzania nowych rozwiązań w oparciu o potrzeby mieszkańców; 
• skorzysta z szeregu szkoleń w ramach Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa (WAR) 
• nawiąże współpracę z 11 samorządami a także organizacjami spoza swojej gminy 

Mieszkaniec: 
• nabędzie umiejętności i kompetencje w nowych obszarach, związanych z aktywnością obywatelską podczas 

Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa; 
• nawiąże współpracę z ludźmi, organizacjami społecznymi i samorządami spoza swojego miejsca zamieszkania, co może stać się trampoliną do wyznaczenia nowej ścieżki zawodowej; 
• inspiracje do nowych działań czerpane zarówno z doświadczeń polskich jak i zagranicznych (m.in. od norweskiego partnera projektu).  

Wszystkie działania zostały zaplanowane do 31 sierpnia 2022 roku.  

Zgłoszenia do udziału w projekcie można przesyłać za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: WARNIK - Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji (pisop.org.pl) do 23 kwietnia 2021 r. 
Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela: Beata Grzegorzewska - specjalistka ds. upowszechniania działań projektowych telefonicznie - 601 673 944 lub mailowo beata.grzegorzewska@pisop.org.pl.

Trwa rekrutacja. Zapraszamy!

Trwa rekrutacja. Zapraszamy!

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.