Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Cała Polska
za 7 dni
22 maja 2021, 10:00
Bezpłatne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty Dostępność cyfrowa Webinar poprowadzą trenerki i trener z Fundacji Katarynka 22 maja 2021 (sobota) 10.00-18.00 forma on-line Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 16.05.2021 r.

Reklama

Serdecznie zapraszamy osoby działające w organizacjach pozarządowych, aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

Dostępność cyfrowa

22 maja 2021 (sobota) 10.00-18.00 forma on-line

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 16.05.2021 r. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. 

Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 19.05.2021 r. 

Wstęp wolny Serdecznie zapraszamy

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz towarzysząca jej ustawa o dostępności cyfrowej. Webinar Dostępność cyfrowa ma na celu profesjonalizowanie i usystematyzowanie działań dostępnościowych w instytucjach i organizacjach pozarządowych, tak by wdrażać je nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem, ale też ogólnopolskimi i światowymi standardami.

Podczas webinaru uczestniczki i uczestnicy poznają potrzeby osób z niepełnosprawnościami korzystających z internetu i aplikacji mobilnych, zasady tworzenia dostępnych materiałów i wydarzeń online, a także spróbują swoich sił w przygotowywaniu wybranych materiałów w formie dostępnej.

Szkolenie ma charakter praktyczny, a przekazywanie wiedzy łączone będzie z wykonywaniem ćwiczeń i aktywną dyskusją.

Plan:

Wprowadzenie

Regulacje prawne i standardy dotyczące dostępności cyfrowej

Ustawa o dostępności cyfrowej.

Deklaracja dostępności strony internetowej.

Standard WCAG 2.1.

Cechy dostępnej strony internetowej.

Jak osoby z niepełnosprawnościami wzroku korzystają z internetu?

Rodzaje niepełnosprawności wzroku.

Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi w życiu kulturalnym.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami wzroku w internecie.

Tekst alternatywny jako podstawowe narzędzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku

Tekst alternatywny – deifinicja.

Tekst alternatywny a audiodeskrypcja.

Zasady tworzenia tekstów alternatywnych.

Ćwiczenia: tworzenie tekstów alternatywnych do grafik, zdjęć, infografik.

Gdzie umieścić tekst alternatywny? Media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram. Strony internetowe: przykładowy kod HTML, Wordpress.

Audiodeskrypcja jako tłumaczenie obrazu na tekst

Audiodeskrypcja – definicja.

Rodzaje audiodeskrypcji.

Zasady tworzenia audiodeskrypcji statycznej.

Ćwiczenie: tworzenie audiodeskrypcji statycznej.

Zasady tworzenia audiodeskrypcji filmowej.

Ćwiczenie: tworzenie audiodeskrypcji filmowej.

Audiodeskrypcja w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Jak osoby z niepełnosprawnościami słuchu korzystają z internetu?

Polski Język Migowy – język ojczysty Głuchych

PJM a napisy. Jak udostępniać materiały filmowe osobom g/Głuchym?

Napisy rozszerzone

Zasady tworzenia napisów rozszerzonych

Ćwiczenia praktyczne: tworzenie napisów przy pomocy programu Subtitle Edit.

Umieszczanie napisów w filmach w serwisach Facebook, YouTube, Instagram, Twitter.

Jak wykorzystać Subtitle Edit do tworzenia audiodeskrypcji filmowej?

Transkrypcje. Kto i kiedy korzysta z transkrypcji dźwięku na tekst?

Transkrypcje materiałów na żywo. Napisy na żywo.

Transkrypcje materiałów dźwiękowych. Jak przygotowywać? Polecane narzędzia.

Jak korzystają z internetu osoby o ograniczonej mobilności, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ze spektrum autyzmu?

Potrzeby osób o ograniczonej mobilności.

Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ze spektrum autyzmu w internecie.

Tekst łatwy w czytaniu i rozumieniu – Easy To Read (ETR).

Dostępne wydarzenia online

Narzędzia dostępności w wydarzeniach online.

Narzędzia internetowe wspomagające udostępnianie wydarzeń osobom z niepełnosprawnościami.

Ćwiczenie: Dostępne wydarzenia online – od lokalnego spotkania po ogólnopolski koncert. Jakie dostosowania wybrać?

Zakończenie warsztatów

Osoby prowadzące zajęcia:

Magda Brumirska Zielińska

Trenerka wiodąca. W Fundacji Katarynka koordynatorka projektów. Z wykształcenia dziennikarka (specjalizacje: public relations, projektowanie komunikacji) i psycholog (realizowane ścieżki edukacyjne z zakresu psychologii biznesu i twórczości). Pracowała przy organizacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016; W Strefie Kultury Wrocław była odpowiedzialna za wrocławski program wydawniczy, a także była koordynatorką dostępności. W 2019 roku koordynowała współpracę z artystami z niepełnosprawnościami podczas realizacji Sylwester Wrocław Respect 2019. Wśród jej pól zainteresowań znajdują się przede wszystkim Polski Język Migowy i dostępność cyfrowa. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Magdalena Dudowicz

Wieloletnia konsultantka audiodeskrypcji filmowych, teatralnych oraz do dzieł sztuki. Osoba z niepełnosprawnością wzroku. Posiada wykształcenie ekonomiczne. Związana z płockim Stowarzyszeniem De Facto. W Fundacji Katarynka konsultuje audiodeskrypcje oraz odpowiada za kontakty z użytkownikami portalu Adapter – jedynego w Polsce serwisu filmowego dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Doświadczona w prowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i tekstów alternatywnych.

Mariusz Trzeciakiewicz

Politolog, Prezes Fundacji Katarynka, sygnatariusz programu Dostępność Plus. Specjalista ds produkcji audio-video. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją materiałów multimedialnych (filmów, animacji, spotów) pod kątem ich przystosowywania do potrzeb widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Jego działania obejmują cały cykl produkcyjny dostosowania, od pozyskiwania kopii filmowych z Centralnego Repozytorium Filmowego, czy innych dystrybutorów aż do finalnej produkcji i osadzenia materiałów na serwerach internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów rozszerzonych.

Narzędzia wykorzystywane przez osoby uczestniczące podczas warsztatów:

  • dowolny edytor tekstu lub kartka i długopis

  • darmowy program Subtitle Edit

Osoby biorące udział w warsztatach proszone są o zainstalowanie programu Subtitle Edit przed szkoleniem.

Materiały wykorzystywane podczas warsztatów:

  • strony internetowe instytucji, które reprezentują osoby biorące udział w warsztatach

  • fotografie, grafiki, infografiki, krótkie nagrania filmowe zapewnione przez organizatora oraz uczestników warsztatów

Narzędzia internetowe omawiane podczas warsztatów:

  • Facebook,

  • Instagram,

  • Twitter,

  • Youtube,

  • WordPress

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
16 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
22 maja 2021, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
22 maja 2021, 18:00
Miejsce:
on-line
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.