Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne

Reklama
Cała Polska
za 12 dni
27 maja 2021, 09:30
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne” Szkolenie odbędzie się 27 maja 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 27 maja 2021

Czas trwania 09:30 - 13:30

Cena 299 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotnym obszarem dostępu do informacji publicznej jest udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. To istotne i newralgiczne zagadnienie, ponieważ przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie definiują tego pojęcia, a próby ustalenia, kim są takie osoby wymagają znajomości orzecznictwa i literatury. Dodatkowym aspektem jest stosowanie RODO w odniesieniu do danych osobowych takich osób.

Cele i korzyści

• Umiejętność wskazania osób pełniących funkcje publiczne.
• Wiedza na temat stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne.
• Umiejętność zastosowania przepisów RODO.
• Znajomość orzecznictwa w zakresie udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

Program

1. Podstawy prawne udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
2. Zakres pojęcia „osoba pełniąca funkcje publiczną” na tle orzecznictwa i praktyki.
3. Gdzie poszukiwać informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w kontekście uprawnień dostępowych.
4. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
5. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne a RODO.
6. Prawa osób, których dane dotyczą w kontekście udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
7. Przegląd orzecznictwa.

Adresaci

Inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacji, osoby odpowiedzialne za organizację systemu ochrony danych osobowych i dostęp do informacji publicznej.

Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Autorka koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Piotr Kubiak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 24 maja 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
24 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
27 maja 2021, 09:30
Zakończenie wydarzenia:
27 maja 2021, 13:30
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.