Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Reklama
Cała Polska
za 15 dni
27 maja 2021, 09:30
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” Szkolenie odbędzie się 27 maja 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 27 maja 2021

Czas trwania 09:30 - 13:30

Cena 310 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego polecane przede wszystkim pracownikom wydziałów transportu Starostw Powiatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym spotkaniu zostaną poruszone nie tylko kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ale również trener omówi zagadnienia dotyczące licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami 7-9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ponad to poruszone zostaną tematy związane z wydawaniem, zmianą, cofaniem uprawnień oraz kontrolą przedsiębiorców.

Cele i korzyści

 • Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników.
 • Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.

Program

 1. Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot, zarząd sukcesyjny.
 2. Zmiana właściwości organów wydających uprawnienia transportowe, niejasności ustawowe w przypadku wygaśnięcia licencji międzynarodowej – obecny stan prawny a rzeczywistość.
 3. Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak weryfikować:
  1. rzeczywistą i stałą siedzibę,
  2. posiadanie dobrej reputacji,
  3. sytuację finansową,
  4. kompetencje zawodowe,
  5. wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.
 4. Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogów ustawy – kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków i jak je weryfikować - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.
 5. Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy Prawo Przedsiębiorców, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
 6. Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
 7. Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 8. Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi.
 9. Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy.
 10. Pytania i odpowiedzi.

Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Informacje o prowadzącym

Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Piotr Kubiak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do  24 maja 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
24 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
27 maja 2021, 09:30
Zakończenie wydarzenia:
27 maja 2021, 13:30
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.