Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Głęboka termomodernizacja z wykorzystaniem OZE, jako inteligentny sposób planowania energetycznego

Reklama
Cała Polska
za 15 dni
27 maja 2021, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Głęboka termomodernizacja z wykorzystaniem OZE, jako inteligentny sposób planowania energetycznego w gminie” Szkolenie odbędzie się 27 maja 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Głęboka termomodernizacja z wykorzystaniem OZE, jako inteligentny sposób planowania energetycznego w gminie

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 27 maja 2021

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 350 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące efektywności energetycznej gminy, podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z OZE, termomodernizacją i planowaniem energetycznym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach dotyczących bardzo istotnej w obecnym okresie kwestii odnawialnych źródeł energii. Spotkanie będzie prowadzone przez wybitnego eksperta w prezentowanej dziedzinie. Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów, które ułatwią im bieżącą pacę związaną z zarządzaniem energetyką w JST.

Cele i korzyści

• Zrozumienie czym jest efektywność energetyczna i audyt energetyczny.
• Jak zarządzać energią i poprawnie ją monitorować.
• Bezkosztowe i kosztowe działania prowadzące do oszczędności energii.
• Przykłady najbardziej opłacalnych przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej.
• Wiedza na temat możliwych formy wsparcia przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej.
• Informacje o dostępnych narzędziach finansowania.

Program

I. Założenia - podstawy prawne – krajowe i unijne dokumenty strategiczne. 
1. Polityka energetyczna państwa/regionu – założenia programowe do 2040 roku.
2. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej.
3. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
4. Energetyka odnawialna w Polsce – ogólne informacje i założenia do 2040 roku.
II. Działania strategiczne w zakresie efektywnego wykorzystania energii. 
1. Dlaczego warto zawracać sobie głowę efektywnością energetyczną?
2. Kiedy pojawia się efekt ekologiczny/wpływ na środowisko. 
3. Polityka energetyczna w gminie.
Dokumenty: plan zarządzania energią w gminie, obliczanie efektu ekologicznego dla przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej.
III. Niska emisja w gminie – przyczyny/skutki/sposoby redukcji.
IV. Technologie energooszczędne w gminie.
1. Termomodernizacja i efektywność energetyczna w budynkach.
2. Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz nowe standardy w zakresie wymagań technicznych. 
3. System grzewczy/Odnawialne źródła energii (OZE). 
• Energia słoneczna.
• Energia wiatrowa.
• Pompy ciepła/geotermia.
4. Kierunki rozwoju budownictwa w zakresie efektywności energetycznej. 
V. Audyt energetyczny. 
1. Aspekty formalno-prawne audytingu energetycznego budynków i termomodernizacji. 
2. Metody audytingu energetycznego budynków użyteczności publicznej.
3. Ocena efektywności ekonomicznej.
4. Koszty inwestycyjne i koszty operacyjne – warto policzyć.
Dokumenty: ankieta do oceny energetycznej/audytu energetycznego.
Załącznik nr 1. Źródła finansowania OZE i efektywności energetycznej.

Adresaci

Doradcy energetyczni w samorządach (gminy, województwa), pracownicy wydziałów inwestycji w gminach, ewentualnie firmy projektowe i wykonawcze współpracujące z gminami.

Informacje o prowadzącym

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1999) - Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej – kierunek Energetyka. W roku 2007 uzyskał tytuł doktor nauk technicznych, pracę doktorską obronił na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach z zakresu inżynierii materiałowej. Jest audytorem energetycznym oraz ekspertem z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Od początku działalności zawodowej, tj. od roku 1999, zajmuje się efektywnym wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce (w tym w gminach). Koordynuje pracę zespołów audytorskich w zakresie przygotowywania audytów efektywności energetycznej, audytów przedsiębiorstw oraz ocen energetycznych dla kilkunastu samorządów w Polsce. Bierze udział w procesach wdrażania systemów zarządzania energią. Współpracuje także z przemysłem, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Firma Trade-Off, którą stworzył 10 lat temu, w roku 2019 otrzymała wyróżnienie Kapituły Nagrody Zielonego Feniksa za „zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki”.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do  24 maja 2021 r.

POWRÓT DO LISTY

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
24 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
27 maja 2021, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
27 maja 2021, 14:00
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.