Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Szkolenia audytowania dostępności cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej

Reklama
Cała Polska

5 maja 2021, 00:00

5 maja 2021, 00:00 - 31 grudnia 2022, 23:59

Bezpłatne

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan rozpoczęła realizację projektu Mocna NGO współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Autor/źródło: pixabay.com, CC0 Public Domain
Reklama

Uczestnikom/-czkom projektu oferujemy udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z trzech obszarów tematycznych ( architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny), doradztwo naszych ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach, certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym oraz komplet materiałów szkoleniowych w danym zakresie.

Projekt obejmuje teren całej Polski i do udziału w nim zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • organizacje działające w różnych obszarach (np.: zdrowie, transport, turystyka, edukacja, rynek pracy, sport)
  • organizacje o różnej wielkości oraz skali działania czy liczby zatrudnionych osób.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być członkowie/członkinie kadry zarządzającej organizacją, pracownicy etatowi, współpracownicy/-czki czy wolontariusze i wolontariuszki.

Założeniem projektu jest przygotowanie kadry organizacji do wykonywania w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji, a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Aktualnie FIRR i SML jest w trakcie rekrutacji, dlatego zapraszamy wszystkie organizacje, które chciałyby wziąć udział w projekcie, do aplikowania

Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania ze strony www.firr.org.pl dokumenty rekrutacyjne) prosimy kierować w formie skanów na adres e-mail: mocnango@firr.org.pl

Po akceptacji zgodności i kompletności przesłanych skanów uczestnicy będą proszeni o przesłanie kompletu oryginałów dokumentów do biura projektu pod adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział w Warszawie

Pl. Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa z dopiskiem „Mocna NGO”

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 663 883 342 lub 663-660-051

Aktualizacja harmonogramu będzie publikowana na stronie www.firr.org.pl w zakładce projekty.

Najbliższy termin szkolenia z obszaru dostępności cyfrowej : 24,25,26 maja 2021 godz. 9.00-15.45 oraz  01 i 02 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-15.45. Zgłoszone na szkolenie osoby mają obowiązek wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych obejmujących 40h szkolenia. Szkolenie organizowane jest w formie zdalnej na platformie, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.