Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Projekt dla samorządów i organizacji społecznych - aktywizowanie młodzieży z korzyścią dla rozwoju lokalnego

Reklama
Cała Polska

10 maja 2021, 00:00

10 maja 2021, 00:00 - 30 listopada 2022, 23:59

Bezpłatne

Fundacja Civis Polonus oraz Związek Miast Polskich rozpoczynają realizację projektu, w którym udowodnimy, że młodzież ma istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju wspólnot lokalnych i przezwyciężania wielu ważnych wyzwań stojących przed samorządowcami w takich obszarach jak demografia, finanse, edukacja, zielona transformacja czy lokalny rozwój.

Młodzi ludzie dyskutują w sali. Na ścianach wiszą kolorowe plakty

Autor/źródło: Photo by Antenna on Unsplash
Reklama

Z kolei organizacje społeczne mogą być dla samorządów cennymi partnerami, którzy pomogą zainteresować młodych sprawami publicznymi i zmobilizować ich do działania na rzecz lokalnych społeczności.  

Dalekowzroczni samorządowcy już dziś zastanawiają się nad przyszłością swojej wspólnoty lokalnej. A to, jaka ona będzie, w dużej mierze zależy od młodych ludzi, którzy mieszkają na terenie naszej gminy, miasta czy powiatu. Jak sprawić, żeby młodzi ludzie nie planowali wyjazdu z rodzinnych stron, jak tylko skończą edukację? Jak budować w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy, a z drugiej strony, jak włączać ich dialog z włodarzami i uwzględniać ich głos, planując i realizując lokalne polityki? W jakich ważnych sprawach młodzież może być sojusznikiem wójta, burmistrza czy prezydenta? Fundacja Civis Polonus i Związek Miast Polskich rozpoczynają realizację projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodych”, który pomoże samorządowcom odpowiedzieć na te kluczowe pytania.

Badania wskazują, że młodzi w Polsce nie czują się w pełni obywatelami i nie korzystają w wystarczający sposób ze swoich praw. Np. niemal połowa z nich nie interesuje się sprawami publicznymi oraz uważa, że nie ma wpływu na sprawy swojego miasta. W polskich szkołach brakuje dobrej edukacji obywatelskiej, która w pełni rozwija wiedzę i umiejętności potrzebne świadomym i aktywnym obywatelom. Mamy jednak w naszym kraju wiele organizacji społecznych zajmujących się aktywizacją obywatelską młodzieży i wiele samorządów, które zdają sobie sprawę, jak ważne dla demokracji i dla społeczności lokalnych jest angażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne i wsłuchiwanie się w ich głos. Organizacje społeczne i jednostki samorządu terytorialnego mogą więc budować partnerstwa, których celem byłoby rozbudzanie w młodych zainteresowania sprawami publicznymi i chęci do działania.

Projekt adresujemy do organizacji społecznych i jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców z województw podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Oferta bezpłatnych działań dla przedstawicieli JST i organizacji pozarządowych w ramach naszego projektu:

 • konferencja online 10 czerwca 2021 roku - opowiemy o korzyściach płynących ze współpracy między organizacjami społecznymi i samorządami; zaprezentujemy także 5 ekspertyz na temat znaczenia młodych ludzi dla tak kluczowych obszarów jak lokalne zmiany demograficzne, finanse samorządów, rozwój lokalny, zielona transformacja na szczeblu samorządowym, edukacja. Ekspertyzy przygotują wysokiej klasy specjaliści i będą one dostępne bezpłatnie dla samorządowców i organizacji z całej Polski;
 • seminaria szkoleniowe dla organizacji i samorządów w każdym z 5 województw objętych projektem na temat tworzenia partnerstw JST-NGO – o korzyściach i płaszczyznach współdziałania oraz formach i zasadach takiego partnerstwa (jesień 2021-wiosna 2022);
 • szkolenia dla 8 par organizacji pozarządowych i samorządów, które zechcą zbudować z nami modelowe partnerstwa (2022 rok).

Więcej informacji o projekcie „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodych”

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  10 maja 2021, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  Dziś, 23:59
 • Organizator:
  Fundacja Civis Polonus, Związek Miast Polskich

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.