Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Centrum Sportu i Rekreacji Olender

Wielka Nieszawka, Polska

Dziś, 11:00

23 czerwca 2021, 11:00 - 24 czerwca 2021, 15:00

Bezpłatne

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na bezpłatny cykl szkoleniowy pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, którego celem jest wypracowanie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu dostępności wybranej instytucji. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Reklama

Po długiej przerwie, w czasie której ze względu na obostrzenia anty-covidowe organizowaliśmy szkolenia online, zapraszamy na pierwsze w projekcie “Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” szkolenie, które odbędzie się stacjonarnie

Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
 • Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ?
 • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
 • Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze zwiększonymi potrzebami?
 • Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?
 •  Jakie są standardy dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej?
 • Jakie są możliwe do zastosowania metody i działania monitoringowe oraz rzecznicze?
 • Jak przeprowadzić monitoring dostępności?
 • Jakie są dobre i złe praktyki monitoringowe? 
 • Jak komunikować się językiem prostym?

 Zgłoś się na szkolenie!

Szkolenie adresowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Każda organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu dwie osoby. 

Cel warsztatów

Wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawami osób z niepełnosprawnościami, chcemy rozmawiać zarówno o obowiązkach wypływających z obowiązującego prawa, jak i o tym, jak praktycznie prowadzić społeczny monitoring dostępności oraz działać na rzecz jej upowszechniania. 

Na podstawie wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń przygotujemy Scenariusze Monitoringu, a następnie wspólnie z organizacjami przeprowadzimy monitoring działań na rzecz dostępności wybranej instytucji publicznej. 

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki Scenariusza Monitoringu oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie jego późniejszej realizacji podczas przeprowadzania monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji. Monitoring będzie przeprowadzany ze wsparciem ekspertów projektu. 

Zgłaszać się można do 15.06.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/1vzGaKPP3hVLDA3R9

Regulamin rekrutacji dostępny jest  tu: http://stabilo.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/aktualny_Regulamin-Dostępność.docx.pdf

Termin warsztatów: 

1. zjazd: 23-24 czerwca 2021 
2. zjazd - termin ustalony wspólnie z uczestnikami

Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji Olender, ul. Toruńska 34/40, 97-165 Wielka Nieszawka

Warsztaty będą odbywać się w godzinach: 

 1. 1. dzień: 11-18
 2. 2. dzień: 8-15.

 Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”

Cel projektu

Celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych. Efektem czterodniowego cyklu szkoleniowego będzie wypracowanie i wdrożenie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  Dziś, 11:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  Jutro, 15:00
 • Miejsce:
  Centrum Sportu i Rekreacji Olender
  Wielka Nieszawka, Polska
 • Organizator:
  Fundacja Stabilo
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.