Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Webinarium z cyklu „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”

Reklama

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

W piątek, 09:00 - 12:30

30 lipca 2021

Bezpłatne

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społeczności, w tym organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej na pierwsze z cyklu dziewięciu spotkań on-line „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”: WEBINARIUM I pn. Elektronizacja zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających (JST) oraz dla wykonawców z sektora ekonomii społecznej.

Autor/źródło: Photo by Thought Catalog on Unsplash
Reklama

Termin: 30 lipca 2021 r., w godz. 09:00 – 12:30.

Miejsce spotkania: Platforma ZOOM

Program spotkania obejmuje tematykę społecznie odpowiedzialnych zamówień w dobie elektronizacji PZP. Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia.

 • Czym jest pełna cyfryzacja zamówień publicznych? Czego dotyczy e-rewolucja?
 • Wskazówki dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych ubiegających się o zamówienia publiczne.
 • Podstawowe pojęcia: środki komunikacji elektronicznej, rozwiązania stosowane w komunikacji elektronicznej w ramach procedur przetargowych, wymagania techniczne co do środków komunikacji elektronicznej.
 • Narzędzia służące do komunikacji elektronicznej: platforma e-zamówienia.
 • Co mówi nam rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej?
 • Czym jest postać elektroniczna, podpis elektroniczny- rodzaje, formaty danych, tajemnica przedsiębiorstwa, przekazywanie dokumentów, podpisywanie dokumentów, cyfrowe odwzorowanie dokumentu. Wymagania w stosunku do środków komunikacji elektronicznej.
 • Komunikacja elektroniczna w trakcie przetargu: uzupełnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia, sposób prowadzenia bieżącej komunikacji, wadium elektroniczne, prowadzenie i uzupełnianie protokołu.
 • Podmiot odpowiedzialny za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej.  Kto odpowiada za prawidłowe działanie środków komunikacji elektronicznej?
 • Problemy związane z elektronizacją zamówień publicznych.
 • Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta.

Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski, radca prawny, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych, w tym zamówieniach społecznie odpowiedzialnych. Doradca kluczowy w wielkopolskim ośrodku ekonomii społecznej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie  09:00 i potrwa  do godz. 12:30 (4 godziny lekcyjne, w trakcie 30 min. przerwa). Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich JST oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w webinarium (telefonicznie lub mailowo) do dnia 27 lipca 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Liczba miejsc jest ograniczona, rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej DOPS: Webinarium

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Termin rejestracji:
  27 lipca 2021, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  W piątek, 09:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  W piątek, 12:30
 • Miejsce:
  Wrocław, Dolnośląskie, Polska
 • Organizator:
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • E-mail:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.