Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs: Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu [patronat ngo.pl]

Reklama
Cała Polska

21 lipca 2021, 00:00

21 lipca 2021, 00:00 - 30 września 2021, 23:59

Bezpłatne

United Nations Association - Poland (UNAP) ma przyjemność zaprosić organizacje pozarządowe do udziału w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu”. Celem konkursu jest wyróżnienie incjatywy, która promuje i wspiera działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i różnorodności kulturowej na terenie Polski. Przewidziana nagroda główna, to 4 000 zł, które zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na realizację kolejnych inicjatyw.

Reklama

Różnorodność kulturowa jest siłą napędową rozwoju. Jej znaczenie zostało podkreślone przez ustanowienie Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, który obchodzony jest 21 maja. Dzień ten jest okazją do pogłębienia zrozumienia wartości różnorodności kulturowej i osiągnięcia czterech celów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego:

 • Wsparcie zrównoważonych systemów zarządzania kulturą;
 • Osiągnięcie zrównoważonego przepływu dóbr i usług kulturalnych oraz zwiększenie mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą;
 • Integracja kultury w ramach celów zrównoważonego rozwoju;
 • Promocja praw człowieka i podstawowych wolności.

Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie inicjatywy, która została przeprowadzona na terytorium Polski w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych w innowacyjny i kreatywny sposób promując i wspierając działania na rzecz różnorodności kulturowej oraz ideę aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Co należy wiedzieć:

 1. Nagroda główna w konkursie to 4 000 zł na wsparcie dalszej działalności, którą zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na kolejne inicjatywy.
 2. Troje laureatów będzie miało również okazję przedstawić swoją inicjatywę podczas panelu finałowego i tym samym promować działalność swojej organizacji.
 3. Zgłoszenia zbieramy do 30 września 2021 roku.
 4. Zgłoszenie odbywa się przez nadesłanie wypełnionego formularza konkursowego pod adres mailowy konkurs@unapoland.org. Formularz można pobrać tutaj.
 5. Szczegółowe zasady konkursu, w tym instrukcję wypełnienia formularza zgłoszeniowego, można przeczytać w Regulaminie konkursu tutaj.

Przydatne materiały:

O United Nations Association - Poland

United Nations Association - Poland (UNAP) - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, będące członkiem Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Association) powstałej w 1945 r. w Nowym Jorku, realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. Prowadzimy w szczególności programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji.

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  21 lipca 2021, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  30 września 2021, 23:59
 • Organizator:
  United Nations Association - Poland
 • E-mail:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.