Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Zaproszenie na szkolenie JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁPRACY Z CUS?

Reklama
Obywatelskie Obserwatorium CUS

Frezerów 3, Lublin, Polska

za 11 dni

8 listopada 2021, 09:00

Bezpłatne

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁPRACY Z CUS? Celem szkolenia jest przygotowanie organizacji pozarządowych do współpracy z centrami usług społecznych, szczególnie w kontekście realizacji usług społecznych. Skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie tych prowadzących kluby i centra integracji społecznej

Autor/źródło: Photo by Anna Earl on Unsplash
Reklama

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁPRACY Z CUS?

Celem szkolenia jest przygotowanie organizacji pozarządowych do współpracy z centrami usług społecznych, szczególnie w kontekście realizacji usług społecznych.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie tych prowadzących kluby i centra integracji społecznej oraz przedstawicieli centów usług społecznych lub JST zainteresowanych utworzeniem CUS z terenu województwa lubelskiego. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach (jeden do wyboru): 8 listopada 2021 lub 9 listopada 2021 roku.

Miejsce szkolenia: Obywatelskie Obserwatorium Informacji o CUS, Inkubator Technologiczny w Lublinie, ul. Frezerów 3.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz zeszyt edukacyjny składający się z 3 części: 1) Leksykon Strategii Partycypacji. 2) Tworzenie i funkcjonowanie CUS. 3) Założenia Strategii partycypacji  w lokalnym rozwoju usług społecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w poniższym linku do 26.10.2021 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz bez nazwy - Formularze Google

Trener:

Marta Komorska, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizacji badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych. Zainteresowania naukowe to: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.