Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Reklama
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich Oddział Podlaski

Białystok, Polska

11 listopada 2021, 00:00

11 listopada 2021, 00:00 - 19 grudnia 2021, 23:59

Płatne

Stowarzyszenie Mediatorów Polskich zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Szkoła Mediacji Rodzinnych (17 edycja). Adresatami szkolenia są pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, prawnicy, pracownicy sądów. Udział w zajęciach jest odpłatny. Realizacja zajęć planowana jest w Białymstoku.

Reklama

SZKOŁA MEDIACJI RODZINNYCH (60 godzin)
wg standardów ENMA – Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

- 17 edycja (Białystok): 18-19.12.2021, 15-16.01.2022, 12-13.02.2022
Liczba miejsc: grupa warsztatowa, 6-10 osób.
Liczba godzin: 60 godzin (6 dni po 10 godzin).
Miejsce: Białystok (lub do uzgodnienia).
Koszt: 1.800,00 złotych + VAT.

Program szkolenia:
1. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych (2  godziny).
2. Diagnoza konfliktu na rzecz prowadzenia postępowania mediacyjnego (4 godziny).
3. Komunikacja w mediacji (4 godziny).
4. Trening umiejętności mediacyjnych w oparciu o model mediacji klasycznych wg standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji (40 godzin).
5. Konstruowanie ugód w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich oraz planów wychowawczych (5 godzin).
6. Mediacje rodzinne w kontekście systemowej terapii rodzin (5 godzin).

Kształcenie mediatorów obejmuje 80 godzin zajęć w systemie ENMA (Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji):

 • Szkoła Mediacji lub Szkoła Mediacji Rodzinnych lub Szkoła Mediacji Szkolnych (60 godzin);

 • Warsztat nt. konstruowania ugód (20 godzin).

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie umożliwiające ubieganie się o wpis na listę mediatorów prowadzone przez Sądy Okręgowe w Polsce.

 • Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań wynikających z §24 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 roku, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020r. poz.1280).

 • Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań mediatora określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2019r. poz. 1460) oraz w Ustawie z dnia 10.09.2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015r. poz. 1595).

 • Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań mediatora określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.05.2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015r. poz. 716).

 • Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny opisany w „standardach szkolenia mediatorów” oraz przygotowuje do realizacji zadań mediatora określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001r. nr 56 poz. 591).

 • Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań mediatora określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego z dnia 14.06.1960 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1087).

Zgłoszenia: bialystok@mediacje.plsmp.oddzialpodlaski@gmail.com 
Szczegółowe informacje: Marcin Szargiej, telefon: +48 792 518 315

Marcin Szargiej
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich Oddział Podlaski

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  17 grudnia 2021, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  11 listopada 2021, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  19 grudnia 2021, 23:59
 • Miejsce:
  Stowarzyszenie Mediatorów Polskich Oddział Podlaski
  Białystok, Polska
 • Organizator:
  Stowarzyszenie Mediatorów Polskich Oddział Podlaski
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.