Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Reklama
Cała Polska

Dziś, 08:00

29 listopada 2021, 08:00 - 30 listopada 2021, 15:00

Płatne

Szkolenie przygotowujące do aplikowania w ramach konkursów współfinansowanych przez UE. elem szkolenia online Projekty unijne dla początkujących jest zdobycie przez jego uczestników informacji na temat projektów unijnych od podstaw.

Reklama

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Projekty unijne dla początkujących jest zdobycie przez jego uczestników informacji na temat projektów unijnych od podstaw. Poznanie możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranych przedsięwzięć, najważniejszych zasad związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, przykładów najczęstszych błędów lub nieprawidłowości, jakie mogą się w toku aplikowania oraz realizacji projektu pojawić.  

Uczestnicy uzyskają również wiedzę dotyczącą założeń kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027. 

Adresaci szkolenia.

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie: 

  • wnioskodawcy,
  • przedsiębiorcy,
  • pracownicy działów księgowości
  • pracowników zespołów projektowych
  • pracownicy uczelni wyższych,
  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
  • pracownicy administracji publicznej
  • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.