Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Reklama
Cała Polska

za 14 dni

14 października 2022, 08:00

Płatne

Celem szkolenia online Kontrola w projektach unijnych jest omówienie zakresu kontroli projektów współfinansowanych przez UE, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnych rodzajów, zakresu i przebiegu kontroli, czynności z nią związanych (przygotowanie, przebieg), wytycznych kwalifikowalności oraz działań kontrolnych.

Reklama

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie: 

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Kontrola w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in.:

 • Rodzajach kontroli
 • Jak przygotować się do kontroli.
 • Najczęściej wykrywanych uchybień.
 • Potencjalnych konsekwencjach uchybień.
 • Prawach i obowiązkach beneficjenta podczas kontroli.
 • Jak postępować z kontrolerem.
 • Jakie środki odwoławcze ma do dyspozycji.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.