Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz innych źródeł finansowania niż dotacje, darowizny, składki? Dowiedz się więcej o działalności odpłatnej. Kup poradnik PDF

Reklama
Cała Polska

za 18 dni

25 lipca 2022, 08:00

Płatne

Celem szkolenia online Księgowość projektów unijnych jest z przygotowanie uczestników z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych przez UE. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom opisującym poniesione wydatki, kwalifikowalnością wydatków, zasadami wyodrębnionej dla celów projektu księgowości, sposobami ich prawidłowego ewidencjonowania.  

Reklama

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie: 

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Księgowość projektów unijnychbędzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:

 • Podstaw prawnych–rachunkowość w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 • Dostosowania polityki rachunkowości obowiązujących instytucji w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez UE.
 • Zasad kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.
 • Opodatkowania funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT).
 • Instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.
 • Kontroli wewnętrznej i zewnętrznej projektów współfinansowanych przez UE.
 • Wniosków o płatność.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.