Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez UE w okresie pandemii COVID-19

Reklama
Cała Polska

za 11 dni

10 grudnia 2021, 08:00

Płatne

Celem szkolenia online Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez UE w okresie pandemii COVID-19 jest zapoznanie uczestnika ze zmianą warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz działaniami zaradczymi w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Reklama

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19 jest zapoznanie uczestnika ze zmianą warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz działaniami zaradczymi w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie: 

 • wnioskodawcy,  
 • przedsiębiorcy,  
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,  
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,  
 • pracownicy administracji publicznej  
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat: 

 • Praw i obowiązków realizatora projektu w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
 • Zmian warunków umowy o dofinansowanie projektu ze względu na sytuację związana z COVID-19.  
 • Możliwych sposobów rozwiązań sytuacji w związku z brakiem możliwości realizacji projektu z powodu COVID-19. 
 • Działań zaradczych oraz renegocjacji warunków Umowy z IŻ/IP.  
 • Zmian dotyczących obowiązków realizatora projektu podczas COVID-19 (wnioski o płatność, stosowanie zasady konkurencyjności, grupa docelowa, procedury itp.). 
 • Wdrażania procedury bezpieczeństwa w pracy przy projektach podczas pandemii.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Początek wydarzenia:
  10 grudnia 2021, 08:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  10 grudnia 2021, 16:00
 • Miejsce:
  Szkolenie online
  Szkolenie online
 • Organizator:
  ASTITUM
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.