Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych

Reklama
Cała Polska

23 stycznia 2024, 08:00

23 stycznia 2024, 08:00 - 24 stycznia 2024, 15:00

Płatne

Celem szkolenia online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych jest omówienie szczegółów dotyczących funkcjonowania Bazy konkurencyjności oraz wytycznych co do stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych.

Reklama

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych jest omówienie szczegółów dotyczących funkcjonowania Bazy konkurencyjności oraz wytycznych co do stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych

Omówione zostaną również związane z nimi obowiązki beneficjenta w aspekcie uregulowań prawnych (prawa unijnego i krajowego) z zakresu zasad wyboru wykonawców zamówień w ramach realizowanych projektów unijnych.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie: 

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjnościbędzie uzyskanie wiedzy na temat:

Zasady konkurencyjności

 • Podstawy prawne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – zasada konkurencyjności.
 • Sposobu wyboru odpowiedniej procedury udzielania zamówienia – Szacowanie wartości zamówienia.
 • Przygotowanie zapytania
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Dokumentowanie zamówienia.

Bazy konkurencyjności 

 • Publikacja zapytania ofertowego.
 • Nieprawidłowości i kontrole udzielanych zamówień w projektach unijnych.
 • Zasady kwalifikowania wydatków.
 • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Początek wydarzenia:
  23 stycznia 2024, 08:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  24 stycznia 2024, 15:00
 • Miejsce:
  Szkolenie online
  Szkolenie online
 • Organizator:
  ASTITUM
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.