Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rekrutacja do Szkoły Reprezentacji i Partycypacji Społecznej OFOP [patronat ngo.pl]

Reklama
Cała Polska

10 stycznia 2022, 12:00

10 stycznia 2022, 12:00 - 15 lutego 2022, 23:59

Bezpłatne

OFOP zaprasza do udziału w drugiej edycji Szkoły Reprezentacji i Partycypacji Społecznej. Szkoła to kompleksowy, roczny program wsparcia dla przedstawicieli NGO obejmujący zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz wsparcie doradcze, a także sieciowanie. Zgłoszenia do udziału w Szkole przyjmujemy do 15 lutego.

Reklama

Celem Szkoły jest przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski do kompetentnego reprezentowania sektora społecznego w ciałach dialogu obywatelskiego i ciałach reprezentacji, a także do pełnienia funkcji rzeczniczych na poziomie europejskim, krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

Kogo zapraszamy do udziału w Szkole?

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby aktywnie działające w organizacjach pozarządowych na terenie Polski, które:

 • chcą być przedstawicielami organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego. Pod tym hasłem rozumiemy Rady Działalności Pożytku Publicznego na wszystkich poziomach, komitety i podkomitety monitorujące programy finansowane z funduszy europejskich oraz krajowych, a także wszelkie inne gremia międzysektorowe powoływane na wszystkich szczeblach decyzyjnych, w których jest miejsce dla reprezentantów organizacji pozarządowych,
 • chcą prowadzić w imieniu organizacji rzecznictwo na różnych poziomach administracyjnych (od wspólnoty lokalnej do wspólnoty europejskiej), partycypować w procesach decyzyjnych np. współtworząc lub konsultując propozycje aktów prawnych czy polityk publicznych,
 • chcą współpracować z innymi organizacjami w kampaniach społecznych na rzecz zmian społecznych.

Harmonogram rekrutacji
Rekrutacja do Szkoły jest 2-etapowa:

Etap 1: 10 stycznia – 15 lutego 2022 r.

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj
 • prześlij na adres szkola@ofop.eu:
  • CV pokazujące Twoje zaangażowanie w życie społeczne,
  • mile widziany będzie też list rekomendacyjny, np. od organizacji, osoby lub grupy obywateli/obywatelek danego środowiska np. mieszkańców gminy, poświadczające Twoją działalność. Polecamy uzyskanie rekomendacji od organizacji członkowskiej OFOP, albo też absolwentów i absolwentek Szkoły Reprezentacji OFOP lub Szkoły Partycypacji Społecznej OFOP.

Etap 2: 1-28 lutego 2022 r.

 • zaprosimy wybrane osoby na rozmowę online

Wyniki rekrutacji ogłosimy do 2 marca 2022r. Do 4 marca zakwalifikowani Kandydaci przesyłają ostateczne dokumenty uczestnictwa.

Harmonogram zjazdów
Formuła bieżącej edycji obejmuje cztery zjazdy w tym dwa stacjonarne i dwa online oraz zjazd absolutoryjny. Terminy oraz forma zjazdów może ulec zmianie.

Terminy zjazdów:
I zjazd stacjonarny: 25-27 marca 2022r.
II zjazd online: 28-29 maja 2022r.
III zjazd stacjonarny: 7-9 października 2022r.
IV zjazd online: 11-12 lutego 2023r.
V zjazd absolutoryjny stacjonarny: czerwiec 2023r.

Zapraszamy na spotkanie otwarte, w czasie którego przybliżymy koncepcję Szkoły oraz odpowiemy na nurtujące pytania. Czekamy na Ciebie na Google Meet:

 • 19 stycznia godz. 16.00-16.30
 • 2 lutego godz. 16.00-16.30

Link do spotkania:https://meet.google.com/czw-eahp-qgn


Organizatorem Szkoły jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.